Курс Фризьорство Божурище

Обучение на начинаещи фризьори

В Курс Фризьорство Божурище ще научите основните методи за работа във фризьорството. Това ще положи стабилна основа на вашия индивидуален подход към професията.

Върху тази основа вие ще надграждате допълнителни умения и знания.

След професионалното обучение получавате диплома СВИДЕТЕЛСТВО 2 степен от Дълголетие – ЦПО към Академия за професионални обучения с лиценз от МОН към НАПОО ном. №2018121455.

  • В Курс Фризьорство Божурище е практически насочен и се провежда в реална работна среда с много практика и в малки групи до 2-3 души. Подхожда се индивидуално, за максималното усвояване на знанията и уменията.
  • Обучение по фризьорство е на достъпна цена и има възможност за разсрочено плащане.
  • Ние знаем как да преподаваме правилно. Спокойна атмосфера, много практика и обратната връзка с курсистите прави обучението по фризьорство максимално ефективно.
  • Възможност за поетапно заплащане;
  • Обучението е практически насочено и се провежда в реална работна среда с много практика с Удобен и гъвкав график на занятията;
  • Работим с всеки по отделно, докато ученикът не го разбере и може да го прави без никакво колебание. Целта на тази повтаряемост e да усвоите получите всички нужни знания и умения, за да може да работите без никакво притеснение веднага щом завършите.