Курс по фризьорство
Обща информация

Курсове за фризьор

 

Основната цел на курсове за фризьор е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация след обучението. Курсовете дават отлична основа за старт в професията на всеки бъдещ фризьор. Завършилите успешно могат да практикуват професията във всички салони в страната и Европа.

Курс по Фризьорство включва всички компоненти от обучението по фризьорство и въвежда кандидатите в същността на професията. Обучението е теоретико-практическо, с акцент върху практическата подготовка.

Целта на курсове за фризьор е да подготвят кандидатите за самостоятелна работа в салон за красота, а издаваният документ дава право на завършилите да практикуват професията на територията на страната и Европейския съюз.

Ако твориш със сърцето си, няма ограничение за развитието ти!

За начални дати, график и стартиране на курса свържете се с нас!
T. 0899 982 561
T. 0894 822 441

Курсове за фризьор се провеждат от квалифицирани и опитни преподаватели.
Гъвкавост в учебните часове – часовете са съобразени със свободното време на курсистите.
Обучението се провежда в реална работна среда , а практическите занимания се провеждат с професионална техника, инструменти и продукти.
Обучението се провежда в малки групи от двама до трима човека, съобразено с индивидуалното внимание и подход към всеки един от Вас.
Придобивате знания, с които можете веднага да се реализирате като успешен фризьор.
Осигуряват се всички необходими консумативи и материали за курс по фризьорство, като курсита си закупува персонални инструменти за работа (ножица).
Забележки:
  1. Курс по фризьорство се провежда индивидуално или в малки групи в учебните бази на Обучителния център.
  2. Практикува се върху реални модели. Ние също съдействаме при набирането на модели.
  3. Необходимо е предварително записване.
  4. Има възможност таксата за курса да се заплати на две вноски.
  5. Обучението се провежда с много нагледни материали, актуална информация, следят се новите тенденции в сферата и много и разнообразна практика върху реални модели.
  6. Минимална възрастова граница – 16 години. Максимална – НЯМА.
Курсове за цяла професия Фризьор - Курсове за фризьор

Предлагаме курсове за фризьор в следните градовете. Учебните бази са в реална работна среда. Спазваме еднакво високи стандарти на качество.

Разгледайте посочената информация за всеки курс и направете своят избор!

За да разгледате цени на предлагания курс, кликнете на избрания от вас преподавател.

Преподаватели

Ние като обучителен център работим в сътрудничество със специалисти от практиката, които са преподаватели към нас и обучават по фризьорство. Всеки един курсист се обучава в реална работна среда.

Висококвалифицирани преподаватели, имащи за цел да отговорят на индивидуалните нужди на всеки курсист и да развиват и усъвършенстват уменията му в процеса на практическа работа.

Диплома при завършване

След завършване на курсове за фризьори, за цяла професия Фризьор издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и науката, то е признато в България и чужбина спрямо международни спогодби.

След завършване на обучение по модул от професия Фризьор, ние издаваме Държавно Удостоверение за професионално обучение, официално признато от Министерството на образованието и науката, то е признато в България и чужбина спрямо международни спогодби.

При желание от страна на курсиста можем да изготвим Европас приложение  към дипломата, което ще Ви послужи при кандидатстване за работа в страните от ЕС.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от:
Сертификат на анлийски език
Сертификат на български език

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат и няма официална стойност.
❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!
* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Дъжавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

‼️ Дипломите за професионално обучение имат степен на защита и се въвеждат в единен регистър на издадените документи за професионална квалификация на НАПОО.
Тук може да проверите легитимността на вашата диплома.
регистър дипломи напоо

Държавно Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за професионална квалификация ДЪЛГОЛЕТИЕ
Държавно Удостоверение за професионално обучение
удостоверение за професионална квалификация
Сертификат
Сертификат - Женя
Какво е Europass?

Документ на Европейската комисия в държавното образование и обучение, който помага Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа. Може да бъде издаван от институциите в държавното професионално образование – лицензиран център Професионални обучения “Дълголетие”, Лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Нужно ли ви е?

Europass представлява Приложение към сертификат (Държавно Свидетелство или Удостоверение) и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Този Европейски документ се издава на всеки език по избор и важи в ЕС.

европас
Приложение към Държавна диплома

Ползите от Европас приложението са основателни:

С Европас Приложението ще може да кандидатстване за работа в чужбина
Ще ви направи конкурентоспособни пред Вашия бъдеш работодател ще може да разбере какви знания и умения притежавате по дадената специалност

За кого са подходящ курсовете

Професионалните курсове за фризьор са подходящи за начинаещи, както и за действащи фризьори, които искат да актуализират или опреснят знанията си.
Курсовете са подходящи и за работещи, учащи или за хора с голяма заетост в ежедневието си. Това е така, защото обучениета се провеждат в график, съобразен със свободното време на курсиста!

Курсове за фризьор подготвят кандидатите на необходимото ниво за работа в салон, веднага след като приключат обучението. Основният акцент в курсовете е практическата подготовка. Работи се в реална работна среда и с реални модели във фризьорският салон на преподавателя. Обучениеата са в малки групи и всеки курсист получава индивидуално внимание от страна на висококвалифициран преподавател.

Условия на провеждане на курса

Обучението в курсове по фризьорство обхваща теория и практика, като основни са практическите занятия поради естеството на професията. Всички учебните материали (учебни теми, лекции и теоретичен материал) са на електронен носител и се предават в УЕБ платформата на сайта на центъра, за която курсистите получават парола за достъп след записване в курса.

По време на курсове за фризьорство се предлага възможността за обучение върху реални модели.

Обучавате се в реална работна среда, което е предимство и ви дава лек преход от обучението към започване на работа веднага след завършване.

За тези от Вас, които ще започнат собствен бизнес, съдействаме със списък от необходими документи, идеи, съвети и препоръки за Ваше улеснение и успешен старт.

График на курса

Oбучението се провежда в график съобразен със свободното време на курсиста и неговите индивидуални нужди. Практиката се провежда в реална работна среда в фризьорски салон.

Обучението е 4 месеца, като имате теория, която четете и практика в реална работна среда – 366 уч. ч.

Графика на обученията е гъвкав и се прави спрямо Вашата заетост и тази на преподавателя. Началната дата на курса се уговаря с преподавателя, за да е удобна за Вас. Колко ще продължи курса зависи от това, как е формиран графика Ви и колко на често взимате часове

Работа
  • След завършване на курса съдействаме за намирането на добро работно място. Създава се практика на непрекъснат обмен на информация между работодателите в сектора на  фризьорстките услуги и обучителния център.
  • За тези от Вас, които ще започнат собствен бизнес, съдействаме със списък от необходими документи, идеи, съвети и препоръки за Ваше улеснение и успешен старт.
курс по фризьорство

Мнения на курсисти и преподаватели

5.0/5 review rating 5  в Google | 4.8/5 review rating 5  във Facebook | Виж всички 

Галерия