Курс по фризьорство
Обща информация

Основна цел на обучението по професия “Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация след обучението. Курсът дава отлична основа за старт в професията на всеки бъдещ фризьор. След курса, завършилите успешно могат да практикуват професията във всички салони в страната и Европа.

Курсът по Фризьорство включва всички компоненти от обучението по фризьорство и въвежда кандидатите в същността на професията. Обучението е теоретико-практическо, с акцент върху практическата подготовка.

Целта на курса е да подготви кандидатите за самостоятелна работа в салон за красота, а издаваният документ дава право на завършилите да практикуват професията на територията на страната и Европейския съюз.

Ако твориш със сърцето си, няма ограничение за развитието ти!

Курсовете се провеждат от квалифицирани и опитни преподаватели.
Гъвкавост в учебните часове – часовете са съобразени със свободното време на курсистите.
Обучението се провежда в реална работна среда , а практическите занимания се провеждат с професионална техника, инструменти и продукти.
Обучението се провежда в малки групи от двама до трима човека, съобразено с индивидуалното внимание и подход към всеки един от Вас.
Придобивате знания, с които можете веднага да се реализирате като успешен фризьор.
Осигуряват се всички необходими консумативи и материали за курса, като курсита си закупува персонални инструменти за работа (ножица).
Фризорство, курс
Забележки:
  1. Курсовете се провеждат индивидуално или в малки групи в учебните бази на Обучителния център.
  2. Практикува се върху реални модели. Ние също съдействаме при набирането на модели.
  3. Необходимо е предварително записване.
  4. Има възможност таксата за курса да се заплати на две вноски.
  5. Обучението се провежда с много нагледни материали, актуална информация, следят се новите тенденции в сферата и много и разнообразна практика върху реални модели.
  6. Минимална възрастова граница – 16 години. Максимална – НЯМА.

За да разгледате цени на предлагания курс, кликнете на избрания от вас преподавател.

Преподаватели

Ние като обучителен център работим в сътрудничество със специалисти от практиката, които са преподаватели към нас и обучават по фризьорство. Всеки един курсист се обучава в реална работна среда.

Висококвалифицирани преподаватели, имащи за цел да отговорят на индивидуалните нужди на всеки курсист и да развиват и усъвършенстват уменията му в процеса на практическа работа.

Курс по Фризьорство Бургас

Бетина Доплапчиева

Преподавател по фризьорство,
гр. Бургас

Курсове за цяла професия

Предлагаме Фризьорски курс в градовете София, Варна, Бургас, Ботевград и Велико Търново. Учебните бази са в реална работна среда. Спазваме еднакво високи стандарти на качество.

Разгледайте посочената информация за всеки курс и направете своят избор!

Обучения по модули

Предлагаме обучение по модулите към професия Фризьор:

Разгледайте посочената информация за всеки курс и направете своят избор!

Диплома при завършване

След завършване на обучение за цяла професия Фризьор издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като професионалист – фризьор във всички фризьорски, салони за красота  и др., както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Държавно Свидетелство за професионално обучение, Ви дава правото да практикувате, както и да започнете самостоятелен бизнес като ФРИЗЬОР на свободна практика.

След завършване на обучение по модул от професия Фризьор, ние издаваме Държавно Удостоверение за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като професионалист – спрямо обучението, което сте преминали във всички фризьорски, салони за красота  и др., както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Държавното Удостоверение за професионално обучение, Ви дава правото да практикувате, както и да започнете самостоятелен бизнес на свободна практика.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от:

Сертификат на анлийски език
Сертификат на български език

При желание от страна на курсиста можем да изготвим Европас приложение  към дипломата, което ще Ви послужи при кандидатстване за работа в страните от ЕС.

Държавно Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за професионална квалификация ДЪЛГОЛЕТИЕ
Държавно Удостоверение за професионална квалификация
удостоверение за професионална квалификация
Сертификат
Сертификат - Женя
Какво е Europass?

Документ на Европейската комисия в държавното образование и обучение, който помага Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа. Може да бъде издаван от институциите в държавното професионално образование – лицензиран център Професионални обучения “Дълголетие”, Лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Нужно ли ви е?

Europass представлява Приложение към сертификат (Държавно Свидетелство или Удостоверение) и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Този Европейски документ се издава на всеки език по избор и важи в ЕС.

европас
Приложение към Държавна диплома

Ползите от Европас приложението са основателни:

С Европас Приложението ще може да кандидатстване за работа в чужбина
Ще ви направи конкурентоспособни пред Вашия бъдеш работодател ще може да разбере какви знания и умения притежавате по дадената специалност

За кого е подходящ курса

Професионалният курс по Фризьорство е подходящ за начинаещи, както и за действащи фризьори, които искат да актуализират или опреснят знанията си.
Курсът е подходящ и за работещи, учащи или за хора с голяма заетост в ежедневието си. Това е така, защото обучението се провежда в график, съобразен със свободното време на курсиста!

Курсът по Фризьорство подготвя кандидатите на необходимото ниво за работа в салон, веднага след като приключи обучението. Основният акцент в курса е практическата подготовка. Работи се в реална работна среда и с реални модели във фризьорският салон на преподавателя. Обучението е в малки групи и всеки курсист получава индивидуално внимание от страна на висококвалифициран преподавател.

Условия на провеждане на курса

Обучението в курса обхваща теория и практика, като основни са практическите занятия поради естеството на професията. Всички учебните материали (учебни теми, лекции и теоретичен материал) са на електронен носител и се предават в УЕБ платформата на сайта на центъра, за която курсистите получават парола за достъп след записване в курса.

По време на курса по фризьорство се предлага възможността за обучение върху реални модели.

Обучавате се в реална работна среда, което е предимство и ви дава лек преход от обучението към започване на работа веднага след завършване.

За тези от Вас, които ще започнат собствен бизнес, съдействаме със списък от необходими документи, идеи, съвети и препоръки за Ваше улеснение и успешен старт.

График на курса

Oбучението се провежда в график съобразен със свободното време на курсиста и неговите индивидуални нужди. Практиката се провежда в реална работна среда в фризьорски салон.

Обучението е 4 месеца, като имате теория, която четете и практика в реална работна среда – 366 уч. ч.

Графика на обученията е гъвкав и се прави спрямо Вашата заетост и тази на преподавателя. Началната дата на курса се уговаря с преподавателя, за да е удобна за Вас. Колко ще продължи курса зависи от това, как е формиран графика Ви и колко на често взимате часове

Работа
  • След завършване на курса съдействаме за намирането на добро работно място. Създава се практика на непрекъснат обмен на информация между работодателите в сектора на  фризьорстките услуги и обучителния център.
  • За тези от Вас, които ще започнат собствен бизнес, съдействаме със списък от необходими документи, идеи, съвети и препоръки за Ваше улеснение и успешен старт.
курс по фризьорство

Мнения на курсисти и преподаватели

5.0/5 review rating 5  в Google | 4.8/5 review rating 5  във Facebook | Виж всички 

Галерия