Курс Оформяне на вежди с конец

Tехника с индийски произход, която представлява спираловидно усукване на конец в две нишки до оформянето на триъгълник. Тези две нишки „захващат“ линия косъмчета и ги отскубват, създавайки права, гладка линия и форма на веждите. Конецът има лазерен ефект, правейки особено посичане на косъма като същевременно го вади от корен. Резултатът е по-бавно изникване и изтъняване на космите.

Обучението се провежда само в град Варна.

Курсовете се провеждат след предварително обаждане, по договаряне във време, удобно за преподавателя и курсиста!

 • Работа с конец. Правилна техника.
 • Работно място, архитектора на вежди.
 • Безопасност при провеждане на процедурите, основни противопоказания.
 • Материали и инструменти на майстора. Всичко, което е необходимо за моделиране, корекция и боядисване на вежди.
  Обзор на популярни марки бои; клористика, секрети за получаване на нужния оттенък.
 • Архитектура на веждите. Изграждане на вежди (основа, точка на дъгата , крайна извивка). Анализ на веждите.
 • Основи на изграждане формата на веждите с отчитане индивидуалните особенности на клиента.
 • Понятие идеални вежди. Корекция симетрията на лицето.
 • Работа с проблемни и прескубани вежди.
 • Основни грешки при корекци на веждите.
 • Психология при работа с клиентиРасходни материали и модели предоставя учебния център! След завършване на обучението се издава сертификат.

При завършване на курса имате възможност след Допълнително явяване на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ да се сдобиете с Държавно Удостоверение за Козметик по част от професия за завършеният модул .

 • Документът е по образец на МОНМ(чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета) и дава право за упражняване на технологията във всички козметични салони и студия в ЕС. Допълнително, като приложение към Държавната диплома, може да бъде издаден Европаспорт, документ за практикуване на професията в чужбина.ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ДЪРЖАВНО ПРИЗНАТА ДИПЛОМА ОТ МОН

Дълголетие лого

Професионализъм, високо ниво на практическо обучение и индивидуално отношение.

Курс по Оформяне на Вежди с Конец се провежда в градовете:

Варна