Условия за записване в курс за обучение:

  • Навършени 16 години

  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас за част от професия /за придобиване на II степен на професионална квалификация – най-малко 10ти клас, за III степен – средно образование/

  • Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност /удостоверява се с медицинско свидетелство за работа или заверена здравна книжка/

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Изисквани документи от курсиста при записване в курс за професионално обучение

  • Копие от диплома за завършено средно или висше образование или клас от средното образование ( Удостоверение за завършен 10ти клас)

  •  Медицинска бележка, заверена от личният лекар удостоверяваща, че курсът не е противопоказен за здравословното състояние на кандидат курсиста 

  • четири актуални снимки, паспортен формат

ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КУРСИСТА
Основни стъпки за записване в курс за обучение / Запазване, резервиране на място
 За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

1. Да се свържете с центъра на посочените телефони , за да уточните наличието на свободни места и насрочени дати за започване на желаният курс. 

2. Да се свържете с преподавателят, при когото бихте искали да се обучите. Препоръчително е да се направи лична среща между кандидат курсиста и преподавателя, в салона където ще се проведе обучението. Но не е задължително!

3. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе /“Изисквани документи от курсиста при записване в курс за професионално обучение“/. Ако живеете в чужбина, процедурата се извършва дистанционно – по електронен път изпращате изисканите документи на office@dalgoletiebg.com

4. Да се свържете с центъра във връзка с изготвянето на Договор за обучение. Номерът на Договора за обучение служи като основание за внесената такса и урежда въпросите свързани с учебния план, хорариума и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса и др.

ВАЖНО: Курс за професионална квалификация не се счита за валиден , докато не сте сключили договор за обучение с Обучителен център Дълголетие.

5. Да се попълни пакета от документи предоставен от Обучителния център, заедно с документите, изброени по-горе /“Изисквани документи от курсиста при записване в курс за професионално обучение“/ на място в офисите в гр. Варна:  ул. Евлоги Георгиев 39 А, гр. Велико Търново: ул. България 2. 

6. Да се заплати таксата на обучение по банков път или в брой на място в офиса. Номерът на Договора за обучение служи като основание за внесената такса. 

Разплащателна сметка | Банков превод

Плащане по банков път:
Получател: „Академия за професионални обучения“ ЕООД
Банка: АЙКАРТ АД
IBAN: BG83INTF40015028345558
BIC: INTFBGSF

Основание за плащане: Плащане за Професионално обучение по Дог. №………….