Условия за записване в курс за обучение:

   • Навършени 16 години
   • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас за част от професия /за придобиване на II степен на професионална квалификация – най-малко 10ти клас, за III степен – средно образование/
   • Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност /удостоверява се с медицинско свидетелство за работа или заверена здравна книжка/

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Изисквани документи от курсиста при записване в курс за професионално обучение

 • Копие от диплома за завършено средно или висше образование или клас от средното образование ( Удостоверение за завършен 10ти клас)
 •  Медицинска бележка,заверена от личният лекар удостоверяваща, че курсът не е противопоказен за здравословното състояние на кандидата 

 • три актуални снимки

ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КУРСИСТА

Разплащателна сметка | Банков превод

Плащане по банков път:
Получател: ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова”
Банка: ДСК
IBAN: BG36STSA93000025092663
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Плащане за Професионално обучение по Дог. №………….

Основни стъпки за записване в курс за обучение / Запазване, резервиране на място
 За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

1. Да се свържете с центъра на посочените телефони , за да уточните наличието на свободни места и насрочени дати за започване на желаният курс. 

2. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе /“Изисквани документи от курсиста при записване в курс за професионално обучение“/. Ако живеете в чужбина, процедурата се извършва дистанционно – по електронен път изпращате изисканите документи на office@dalgoletiebg.com

3. Да се свържете с центъра във връзка с изготвянето на Договор за обучение. Номерът на Договора за обучение служи като основание за внесената такса и урежда въпросите свързани с учебния план, хорариума и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса и др.

ВАЖНО: Курс за професионална квалификация не се счита за валиден , докато не сте сключили договор за обучение с Обучителен център Дълголетие.

4. Да се попълни пакета от документи предоставен от Обучителния център, заедно с документите, изброени по-горе /“Изисквани документи от курсиста при записване в курс за професионално обучение“/ на място в офисите в гр. Варна:  ул. Евлоги Георгиев 39 А, гр. Велико Търново: ул. България 2.  

5. Да се заплати таксата на обучение по банков път или в брой на място в офиса. Номерът на Договора за обучение служи като основание за внесената такса.