Издавани дипломи от Дълголетие

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. и Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, здаваните документи са:

 • Удостоверение за професионална квалификация – за обучение по част от професия, образец № 3-37
 • Свидетелство за професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54
 • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, образец № 3-37В
 • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54аВ
 • Европас приложение към диплома за признаване на диплома и работа в чужбни
 • Дубликати на изгубени дипломи и сертификати

Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензирана обучаваща институция и са признати в България и страните членки на Европейския съюз.

Задължителни условия, при които имате право да запишете курс и да получите Държавна диплома:

 1. Трябва да имате навършени 16 години.
 2. Трябва да имате завършен минимум 10ти клас.
 • Това се доказва с диплома за средно или висше образование, удостоверение за завършен 10ти клас (това е Удостоверение на бланка от МОН, подписана от директора на училището, а не справка, служебна бележка или уверенеие).

3. Ако образованието Ви е завършено в чужбина, представената диплома трябва да е официално призната според българското законодателство, а не просто да бъде преведена на български.

 • Процедурата по признаване в България на дипломите издадени от училища на чужди държави за класовете от 7-ми до 12-ти клас включително:  прочетете повече ТУК.
 • Процедурата по признаване в България на дипломите издадени от университети  на чужди държави за висше образование: прочетете повече ТУК.

Свидетелство за продибиване на професионална квалификация образец № 3-54

След приключване на обучението, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Свидетелство за професионална квалификация:

 • се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
 • Документът се изработва в рамките на 20 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето.
 • Документът е по образец на Министерство на образованието и науката.
 • Допълнително, като приложение към държавната диплома Свидетеслтво, може да бъде издадено Европас приложение на чужд език. То служи за признаване на дипломата Ви пред работодатели или институции в чужбина.
 • Свидетелството е официално признато от Министерството на образованието и науката, валидно както в България, така и в страните от Европейския съюз и други страни според международни спогодби.
 • Свидетеслтвото ви дава право да работите като професионалист в областта, която сте завършили, съгласно НКПД – 2011:
  • Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 5142 „Козметици и сродни на тях“, 5223 „Продавач-консултанти“ в обекти за търговия с козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
  • Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да заемат длъжността 3339-3020 Организатор, работа с клиенти и студио и други подобни длъжности (управител на обект за търговия за козметични продукти), салон/център за красота/СПА), включени при актуализиране на НКПД
  • Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“ могат да заемат следните длъжности от единична група 5141: 5141-2001 „Фризьор”, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
  • Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“ могат да заемат длъжностите от единична група 5141:5141-2011 „Фризьор”, от единична група 3343:3343-3007 „Организатор, дейности във фризьорски салон“ и 3343-3008 „Специалист, дейности във фризьорски салон“ и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
  • Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ може да постъпва на работа на следните длъжности от НКПД, 2011: 5142-2003 Маникюрист; 5142-2004 Педикюрист, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
  • Придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“, могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Удостоверение за продибиване на професионална квалификация образец № 3-37

След приключване на обучението, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Удостоверение за професионално обучение:

 • издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
 • Документът се изработва в рамките на 20 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа, той се връчва на лицето.
 • Документът е по образец на Министерство на образованието и науката.
 • Допълнително, като приложение към държавната диплома Удостоверение, може да бъде издадено Европас приложение на чужд език. То служи за признаване на дипломата Ви пред работодатели или институции в чужбина.
 • Удостоверението е официално признато от Министерството на образованието и науката, валидно както в България, така и в страните от Европейския съюз и други страни според международни спогодби.
 • За да работите като специалист в областта, която сте изучавали, трябва да притежавате официална диплома.

❗️Имайте предвид, че Удостовертенеието не ви дава право да работите нищо различно, от записаното в него и че в Наредби е записано, че се изисква 2 степен професионална квалификация, за да заемате длъжност и 3 степен, за да управлявате салон.

За съжаление съществува несъгласуваност в законодатеството между институции и тълкуванията, коя диплома ви е нужна, варират от град на град и от проверяващ до проверяващ. Съветваме курсистите, да се свържат с местното РЗИ, в града, в който ще работят, за да получат указания каква диплома ще им изискват при проверки.

Административни услуги

Такса за Експресна поръчка за издаване на диплома:

Удостоверение за професионална квалификация – 50 лв. 

Свидетелство за професионално обучение80 лв. 

Срок за издаване: до 5 работни дни.

Основание:

Дубликати на се издават само на документи на лица, на които Центъра вече е издал оригинален документ.

Дубликат се издава в следните случаи:

 • когато съответният документ е изгубен;
 • когато съответният документ е унищожен;
 • когато съответният документ е станал негоден за ползване.

Процедура за издаване:

Желаещият курсист попълва на място в офисите ни или изпраща попълнен документ по куриер:

 • Заявление за издаване на дубликат.
 • снимки формат за документи/диплома (3,5 х 4,5 см) (изискват се само за издаване на дубликат на свидетелство или сертификат)

Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на дубликата.

Такси:

 • за издаване на дубликат на Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация – 50 лв.
 • за издаване на дубликат на Европас приложение на чужд език към Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация – 50 лв.
 • за издаване на дубликат на Фирмен сертификат – 25 лв.

Срок за издаване:

 • 14 работни дни от входиране на Заявлението

Такса за повторно или последващо явяване на изпит – 50 лв.

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация образец № 3-54аВ

След приключване на процедура по Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация:

 • се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
 • Документът се изработва в рамките на 20 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето.
 • Документът е по образец на Министерство на образованието и науката.
 • Допълнително, като приложение към държавната диплома Свидетеслтво, може да бъде издадено Европас приложение на чужд език. То служи за признаване на дипломата Ви пред работодатели или институции в чужбина.
 • Свидетелство за валидиране е официално признато от Министерството на образованието и науката, валидно както в България, така и в страните от Европейския съюз и други страни според международни спогодби.
 • Свидетеслтвото за валидиране ви дава право да работите като професионалист в областта, която сте завършили, съгласно НКПД – 2011:
  • Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 5142 „Козметици и сродни на тях“, 5223 „Продавач-консултанти“ в обекти за търговия с козметични продукти или фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
  • Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да заемат длъжността 3339-3020 Организатор, работа с клиенти и студио и други подобни длъжности (управител на обект за търговия за козметични продукти), салон/център за красота/СПА), включени при актуализиране на НКПД
  • Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“ могат да заемат следните длъжности от единична група 5141: 5141-2001 „Фризьор”, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
  • Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“ могат да заемат длъжностите от единична група 5141:5141-2011 „Фризьор”, от единична група 3343:3343-3007 „Организатор, дейности във фризьорски салон“ и 3343-3008 „Специалист, дейности във фризьорски салон“ и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
  • Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ може да постъпва на работа на следните длъжности от НКПД, 2011: 5142-2003 Маникюрист; 5142-2004 Педикюрист, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД
  • Придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Социален асистент“, могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, образец № 3-37В

След приключване на процедура по валидиране на професионални знания, умения и компетенции, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Удостоверение за валидиране за професионално обучение:

 • издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
 • Документът се изработва в рамките на 20 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа, той се връчва на лицето.
 • Документът е по образец на Министерство на образованието и науката.
 • Допълнително, като приложение към държавната диплома Удостоверение за валидиране, може да бъде издадено Европас приложение на чужд език. То служи за признаване на дипломата Ви пред работодатели или институции в чужбина.
 • Удостоверението за валидиране е официално признато от Министерството на образованието и науката, валидно както в България, така и в страните от Европейския съюз и други страни според международни спогодби.
 • За да работите като специалист в областта, която сте изучавали, трябва да притежавате официална диплома.

❗️Имайте предвид, че Удостовертенеието не ви дава право да работите нищо различно, от записаното в него и че в Наредби е записано, че се изисква 2 степен професионална квалификация, за да заемате длъжност и 3 степен, за да управлявате салон.

За съжаление съществува несъгласуваност в законодатеството между институции и тълкуванията, коя диплома ви е нужна, варират от град на град и от проверяващ до проверяващ. Съветваме курсистите, да се свържат с местното РЗИ, в града, в който ще работят, за да получат указания каква диплома ще им изискват при проверки.

Фирмен сертификат за участие в курс

фирмен сертификат дълголетие

При кратки семинарни обучения се издава сертификат от Дълголетие

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат. Сертификата удостоверярва участието Ви в дадено обучение, но няма официална стойност и не е признато от Министерство на образованието.

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!

* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Държавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

Европейски паспорт на уменията – Европас

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език. То служи са по-лесно признаване на квалификацията Ви в чужбина от местни институции и работодатели. В него се съдържа допълниетлна информация, която не се вписва в дипломата Ви като: кои институции отговарят за издаването му и какви са техните контакти, какви Единици резултати от учене са включени в съответния курс, какви знания, умения и компетенции е придобил курсиста, кое ниво на квалификация е придобил по европейската квалификационна рамка, в кои сфери би могъл да работи.

❗️Важно! Имайте предвид, че в всяка страна съществуват местни законодателни изисквания за заемане на конкретни длъжности, регулирани професии, различни за всяка страна и е добре да проверите дали има допълнителни изисквания за заемане на желаната от Вас длъжност в чужбина, освен придобиването на професионална квалификация.

“Дълголетие” издава Europass документи към всички свои курсове с Държавна диплома, част от които са:
– Козметика
– Епилация с кола маска
– Оформяне на вежди с конец
– Неинвазивна мезотерапия
– Кислородна терапия
– Почиствване на лице
– Дерма пен
– Масаж
– Професионален грим
– Миглопластика
– Ламиниране на мигли и вежди
– Оформяне и дизайн на вежди
– Микроблейдинг
– Микропигментация
– СПА Мениджмънт
– Оформяне на вежди с конец
– Социален асистент
– Маникюрист-педикюрист
– Фризьорство
– Бръснарство

Вижте повече за Европас приложението

Дълголетие има право да издава Европас приложение единствено към Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация на курсисти, които са изкарали обучението си при нас.

Europass приложението към държавна диплома е Европейски паспорт на уменията. Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс с придобиване на държавна диплома – Свидетеслво или Удостоверение, може да получи съответното приложение към Дипломата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС