Издавани дипломи от Дълголетие

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. Издаваните документи са Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензирана обучаваща институция и са признати в България и страните членки на Европейския съюз.

Задължителни условия, при които имате право да запишете курс и да получите Държавна диплома:

 1. Трябва да имате навършени 16 години.
 2. Трябва да имате завършен минимум 10ти клас.
 • Това се доказва с диплома за средно или висше образование, удостоверение за завършен 10ти клас (това е Удостоверение на бланка от МОН, подписана от директора на училището, а не справка, служебна бележка или уверенеие). За повече информация прочетете тук.

3. Ако образованието Ви е завършено в чужбина, представената диплома трябва да е официално призната според българското законодателство, а не просто да бъде преведена на български.

 • Процедурата по признаване в България на дипломите издадени от училища на чужди държави за класовете от 7-ми до 12-ти клас включително:  прочетете повече ТУК.
 • Процедурата по признаване в България на дипломите издадени от университети  на чужди държави за висше образование: прочетете повече ТУК.

Държавно удостоверение образец № 3-37

След приключване на обучението, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Удостоверение за професионално обучение:

 • издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
 • Документът се изработва в рамките на 20 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа, той се връчва на лицето.

Държавно свидетелство образец № 3-54

След приключване на обучението, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Свидетелство за професионална квалификация

 • се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
 • Документът се изработва в рамките на 20 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето.

При кратки семинарни обучения се издава сертификат от Дълголетие

фирмен сертификат дълголетие

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат. Сертификата удостоверярва участието Ви в дадено обучение, но няма официална стойност. призната от Министерство на образованието.

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!

* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Държавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

Европейски паспорт на уменията – Европас

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език. То служи са по-лесно признаване на квалификацията Ви в чужбина от местни институции и работодатели. В него се съдържа допълниетлна информация, която не се вписва в дипломата Ви като: кои институции отговарят за издаването му и какви са техните контакти, какви Единици резултати от учене са включени в съответния курс, какви знания, умения и компетенции е придобил курсиста, кое ниво на квалификация е придобил по европейската квалификационна рамка, в кои сфери би могъл да работи. Важно! Имайте предвид, че в всяка страна съществуват местни законодателни изисквания за заемане на конкретни длъжности, регулирани професии, различни за всяка страна и е добре да проверите дали има допълнителни изисквания за заемане на желаната от Вас длъжност в чужбина, освен придобиването на професионална квалификация.

“Дълголетие” издава Europass документи към всички свои курсове с Държавна диплома, част от които са:
– Козметика
– Епилация с кола маска
– Оформяне на вежди с конец
– Неинвазивна мезотерапия
– Кислородна терапия
– Почиствване на лице
– Дерма пен
– Масаж
– Професионален грим
– Миглопластика
– Ламиниране на мигли и вежди
– Оформяне и дизайн на вежди
– Микроблейдинг
– Микропигментация
– СПА Мениджмънт
– Оформяне на вежди с конец
– Социален асистент
– Маникюрист-педикюрист
– Фризьорство
– Бръснарство

Вижте повече за Европас приложението

Дълголетие има право да издава Европас приложение единствено към Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация на курсисти, които са изкарали обучението си при нас.

Europass приложението към държавна диплома е Европейски паспорт на уменията. Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс с придобиване на държавна диплома – Свидетеслво или Удостоверение, може да получи съответното приложение към Дипломата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ИЗГУБЕН/УНИЩОЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ:

 

Основание:

Дубликати на се издават само на документи на лица, на които Центъра вече е издал оригинален документ.

Дубликат се издава в следните случаи:

 • когато съответният документ е изгубен;
 • когато съответният документ е унищожен;
 • когато съответният документ е станал негоден за ползване.

Процедура за издаване:

Желаещият курсист попълва на място в офисите ни или изпраща попълнен документ по куриер:

 • Заявление за издаване на дубликат.

Изтегли бланка на заявление за дубликат

 • снимки формат за документи/диплома (3,5 х 4,5 см) (изискват се само за издаване на дубликат на свидетелство или сертификат)

Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на дубликата.

Такси:

 • за издаване на дубликат на Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация – 50 лв.
 • за издаване на дубликат на Европас приложение на чужд език към Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация – 50 лв.
 • за издаване на дубликат на Фирмен сертификат – 25 лв.

Срок за издаване:

 • 14 работни дни от входиране на Заявлението