Издавани дипломи от Дълголетие

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. Издаваните документи са Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензирана обучаваща институция и са признати в България и страните членки на Европейския съюз.

Задължителни условия, при които имате право да запишете курс и да получите Държавна диплома:

  1. Трябва да имате навършени 16 години.
  2. Трябва да имате завършен минимум 10ти клас.
  • Това се доказва с диплома за средно или висше образование, удостоверение за завършен 10ти клас (това е Удостоверение на бланка от МОН, подписана от директора на училището, а не справка, служебна бележка или уверенеие). За повече информация прочетете тук.

3. Ако образованието Ви е завършено в чужбина, представената диплома трябва да е официално призната според българското законодателство, а не просто да бъде преведена на български.

  • Процедурата по признаване в България на дипломите издадени от училища на чужди държави за класовете от 7-ми до 12-ти клас включително:  прочетете повече ТУК.
  • Процедурата по признаване в България на дипломите издадени от университети  на чужди държави за висше образование: прочетете повече ТУК.

Държавно удостоверение образец № 3-37

След приключване на обучението, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Удостоверение за професионално обучение:

  • издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
  • Документът се изработва в рамките на 14 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа, той се връчва на лицето.

Държавно свидетелство образец № 3-54

След приключване на обучението, Вие получавате държавно призната диплома от МОН.

Свидетелство за професионална квалификация

  • се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
  • Документът се изработва в рамките на 14 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс. След като е готов документа се връчва на лицето.

При кратки семинарни обучения се издава сертификат от Дълголетие

фирмен сертификат дълголетие

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат. Сертификата удостоверярва участието Ви в дадено обучение, но няма официална стойност. призната от Министерство на образованието.

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!

* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Държавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

Ако изгубите или унищожите Вашата диплома, може да ви бъде издаден дубликат, след подаване на заявление и заплащане на такса за обработка на документи 20 лв.

Срокът за издаване на дубликат е 14 дни.

Европейски паспорт на уменията – Европас

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език. То служи са по-лесно признаване на квалификацията Ви в чужбина от местни институции и работодатели. В него се съдържа допълниетлна информация, която не се вписва в дипломата Ви като: кои институции отговарят за издаването му и какви са техните контакти, какви Единици резултати от учене са включени в съответния курс, какви знания, умения и компетенции е придобил курсиста, кое ниво на квалификация е придобил по европейската квалификационна рамка, в кои сфери би могъл да работи. Важно! Имайте предвид, че в всяка страна съществуват местни законодателни изисквания за заемане на конкретни длъжности, регулирани професии, различни за всяка страна и е добре да проверите дали има допълнителни изисквания за заемане на желаната от Вас длъжност в чужбина, освен придобиването на професионална квалификация.

“Дълголетие” издава Europass документи към всички свои курсове с Държавна диплома, част от които са:
– Козметика
– Епилация с кола маска
– Оформяне на вежди с конец
– Неинвазивна мезотерапия
– Кисллородна терапия
– Почиствване на лице
– Хиалурон пен
– Масаж
– Професионален грим
– Миглопластика
– Ламиниране на мигли и вежди
– Оформяне и дизайн на вежди
– Микроблейдинг
– Микропигментация
– СПА Мениджмънт
– Оформяне на вежди с конец
– Социален асистент
– Маникюрист-педикюрист
– Фризьорство

Вижте повече за Европас приложението

Europass приложението към държавна диплома е Европейски паспорт на уменията. Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс с придобиване на държавна диплома – Свидетеслво или Удостоверение, може да получи съответното приложение към Дипломата.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАСПОРТ НА УМЕНИЯТА – ЕВРОПАС

Дълголетие има паво да издава Европас приложение единствено към Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация на курсисти, които са изкарали обучението си при нас.