Бизнес-план за Спа и Wellness център

Да предположим, че сте решили да отворите козметичен салон, СПА център или уелнес център. Идеята ви е планирана подробно под формата на концепцията и сте готови да я осъществите. Тук възниква въпросът за прогнозния бизнес план на салона за красота или SPA-център.

Често се появява мнение, че бизнес планът е необходим само за инвеститора, но ако салона се отваря със собствен капитал, тогава може и без това. За съжаление, не е така. Разбира се, бизнес плана за собственика на салон за красота е малко по-лесен, отколкото за инвеститора, обаче, именно на неговата основа ще анализирате текущата дейност на СПА центъра след откриването му.

От цялата структура на бизнес плана, ще трябва да преработите по-специално следните въпроси:

Пазара и маркетинговата стратегия: особеностите на тази отрасъл, анализ на нуждите на потенциалните клиенти, описание на основните конкуренти – наличието на силната конкуренция може да изисква значителни маркетингови усилия и, следователно, ще увеличи периода на възвръщаемост на инвестициите.

Мениджмънта и маркетинга на услугите се различава значително от мениджмънта и маркетинга на стоки. Каква е основната разлика?

· По-голямото участие на клиентите в процеса на производство

– Поведението на клиентите може да помогне или да попречи на качеството на услугите;

– Местоположението и работното време трябва да бъде удобно за клиентите на спа центъра или салона за красота;

– Интериорът на салона трябва да бъде привлекателен и удобен за клиентите;

· Служителите на салона и клиентите винаги са участници в процеса на услугите

– необходимо е, да управлявате поведението на персонала, тъй като, това се отразява на чувството за удовлетворение от услугата при клиентите;

– Служителите на спа центъра или салона, освен професионални умения, трябва да притежават и умения да общуват с хората;

– Клиентите на един спа център или салон за красота, трябва да се отнасят към една целева аудитория.

· Трудности при осигуряване на постоянно качество на услугите

– Нужен е по-внимателен подбор на персонала, за работа в салона за красота, това е най-важно за спа-салони и уелнес центрове;

– Повишаване на професионализма на служителите, мотивация за работа, психологическа готовност за работа с хора;

· Клиентите трудно оценяват качеството на някои услуги

– Необходимо е да се формират доверителни отношения на салона с клиентите;

– Постоянно трябва да се формира „вкусът“ на клиента, да му помогнем да направи правилния избор;

· Други фактори са сезонността на услугите в салона, влошаващите се метеорологични условия и др.

Както виждаме от този, далеч непълен списък, особеността при СПА бизнеса е високата степен на неопределеност и конкуренция. С увеличаването на конкуренцията, важно е да се позиционират услугите на салона така, че клиентът да ги забележи и да предпочете точно тях. Това означава, че вашата концепция и избраният обхват от услуги, трябват да отговарят на нуждите и очакванията на потенциалните клиенти на вашият салон за красота или спа център. Освен това, ръководителят трябва постоянно да преразгледа „актуалността“ на пакета от услуги за отделна целева аудитория.

Финансов план: пресмятане на себестойността, прогнозен баланс, отчет на приходите и доходите, отчет на паричните потоци и др.

Всяка компания, независимо от отрасъл, трябва да има някой план за дейността си, още по-важно е за нова компания. Всяка дейност на компанията се основава на финансовите резултати. Планът се изразява във вид на оценка на прогнозираните приходи и разходи и планираните капиталови разходи. Тези изчисления ще ви дават възможност да оцените общата стойност на проекта, да изчисляване периода на възвращаемост, да прогнозирате бъдещите приходи и разходи.

Не забравяйте, че нито една от предварителните оценки няма да се изпълнява така, както е било планирано. Поради това е необходимо постоянно да се сравняват действителните резултати с планираните, да се анализират отклоненията и периодично, ако е необходимо, да се коригират.

Планът за текущите доходи трябва да се основава на очаквания обем на предоставяните услуги и техните цени. Цените на услугите в салона, зависят от себестойността, от избрана козметика, от цените на конкурентите за подобни услуги и др. Обем на предлаганите услуги се изчислява изхождайки от необходимото време за извършване на услугата. Като се има предвид, че козметичния салон предлага широка гама от услуги в различни ценови нива и време за изпълнение, при изчисляването им, се вземат предвид средните стойности.

Пример: Във фризьорски салон:

Време Цена

Подстригване 60 мин. 15 лв.

Боядисване 90 мин. 40 лв.

Средна стойност: 75 мин. 25 лв.

За един работен ден (12 часа = 720 мин), един специалист може да обслужва 9 клиенти (720:75).

Това е 100% заетост. За месец = 270 клиенти.

Следователно, максималния среден оборот на фризьорски салон = 6750 лв на месец

Обаче, едва ли в салона ще дойдат толкова клиенти, че специалиста да е зает на 100% всеки ден. Всеки план за продажби – това е прогноза, която, поради известна вероятност не може да бъде реализиран, за това са необходими изчисления за различни сценарии – основен, оптимистичен и песимистичен.

Ако структурата на текущите разходи е определена (променливи и постоянни разходи), можем да изчислим прогнозираният (и желаем) доход:

Печалба = продажби – променливи разходи – фиксирани разходи

При анализа на това съотношение, ние можем да идентифицираме „точката на сигурност“, т.е. минимално приемливо ниво на на продажбите в салона.

Оценката на капиталовите разходи – това е инвестиция в проекта. Въз основа на концепцията трябва да се направят оценката на очакваните разходи по закупуване на професионално оборудване, необходимия набор от козметични продукти, козметика за продажба в салона и други консумативи. Това ще бъдат и разходите за строителни работи и дизайн. Всички разходи за брандинг, презентации на салона или спа центъра и др.

Ще ви напомня, че нивото на инвестициите трябва да съответства на избраният статут на салона. Не може в салона от бизнес-класа, да направите изключителен дизайн, но да спестявате на качествена професионална техника и да купуват евтина козметика. Всичко трябва да съответства на нивото на спа центъра /салона. За щастие, сега е възможно да се оборудва спа центъра с всичко необходимо на различни цени.

Оценките на текущи и капиталови разходи се свеждат до един бюджет във вид на прогнозния баланс, прогнозния отчет за приходите и разходите и прогноза за паричните потоци.

Публикации

курс по масаж
Успешен пример курс по масаж варна