Успешно завършване на обучение по Професия „Козметик“, специалност „Козметика“, втора степен на професионална квалификация

курс по козметика

Курсът беше проведен в учебна база към Обучителен център Дълголетие Център за дерма-козметика и масажи ТианДе, гр. Варна с преподавател Кремена Денева.

Удовлетворението е огромно, когато виждаме пламъка в очите и сълзите от щастие, при завършване на обучението.

Щастливи сме, когато добре сме си свършили работата и нашите курсисти завършват обучението щастливи и уверени в своите знания и умения свобоно да практикуват професията.

Съгласно закона за професионалното образование и обучение, след завършване на пълния курс на обучение и полагане на държавен изпит, който се състои от 2 части /писмен – теория и практика/, курсистите получават свидетелство за професионална квалификация.

След завършване на курса курсистите по професия „Козмеик“, специалност „Козметика“ получват Свидетелство за професионална квалификация. Единствения национално признат документ за практикуване на професията в България и признат за работа в чужбина. Като лицензиран център за професионално обучение, към ЕТ  „Дълголетие – Гинка Генова“ лицензиран от НАПОО с лиценз №201112893 , имаме право да издаваме Europass приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Успех на дипломираните козметици!

29.07.2018

Публикации

СAЛОНИТЕ ЗА КРАСОТА СЛЕД COVID-19
дистанционно обучение
салоните за красота при икономически спад