Успешно завършване на обучение по Професия „Козметик“, специалност „Козметика“, втора степен на професионална квалификация

курс по козметика

Курсът беше проведен в учебна база към Обучителен център Дълголетие Център за дерма-козметика и масажи ТианДе, гр. Варна с преподавател Кремена Денева.

Удовлетворението е огромно, когато виждаме пламъка в очите и сълзите от щастие, при завършване на обучението.

Щастливи сме, когато добре сме си свършили работата и нашите курсисти завършват обучението щастливи и уверени в своите знания и умения свобоно да практикуват професията.

Съгласно закона за професионалното образование и обучение, след завършване на пълния курс на обучение и полагане на държавен изпит, който се състои от 2 части /писмен – теория и практика/, курсистите получават свидетелство за професионална квалификация.

След завършване на курса курсистите по професия „Козмеик“, специалност „Козметика“ получват Свидетелство за професионална квалификация. Единствения национално признат документ за практикуване на професията в България и признат за работа в чужбина. Като лицензиран център за професионално обучение, към ЕТ  „Дълголетие – Гинка Генова“ лицензиран от НАПОО с лиценз №201112893 , имаме право да издаваме Europass приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Успех на дипломираните козметици!

29.07.2018

Публикации

курс ламиниране на вежди
курс по масаж
гергана славова курс микроблейдинг софиягергана славова курс микроблейдинг софия