Eдинен регистър на издадените документиза професионална квалификация на НАПОО

Как да разберете дали вашият документ за професионална квалификация е легитимен?

🗂Съществува публичен регистър, в който се публикуват всички документи за професионална квалификация, издавани от Центровете за професионална квалификация.

‼️Важно: Ако след справка, не откривате Вашия документ и данни в този регистър е важно да се свържете с центъра за професионално обучение, който Ви е издал съответния документ за професионална квалификация.

  • Учебните програми на „Дълголетие“ са в съответствие с държавни образователни стандарти на Министерство на образованието и наука.
  • Дипломите за професионално обучение имат степен на защита и се въвеждат в единен регистър на издадените документи за професионална квалификация на НАПОО.

Посочения лик ви води към публичен регистър, в който се публикуват всички документи за професионална квалификация, издавани от ЦПО. Необходимо е да въведете ЕГН на лицето, за да направите справка за завършените обучения.

Ако желаете да видите сканирано копие от документ за придобита професионална квалификация (на втората стъпка),  е нужно да въведете неговия регистрационен номер (състои се от две части, разделени с тире).

регистър дипломи напоо
🖌️ Основни характеристики на Удостоверение/Свидетелство за професионално обучение:

❗️Удостоверението/Свидетелство е официално признат документ от Министерство на образованието и науката и важи в България и Европейския съюз.
 За да работите като специалист в областта, трябва да притежавате такава официална диплома.
❗️Документът е по образец на Министерство на образованието и науката.
❗️Допълнително, като приложение към държавната диплома, може да бъде издадено Европас приложение на чужд език. То служи за признаване на дипломата Ви пред работодатели или институции в чужбина.
❗️Държавно признат означава, че всеки издаден документ се регистрира в официален регистър на НАПОО, който гарантира неговата истинност и изрядност: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-izdadenite-dokumenti/
❗️Документите имат водни знаци.

Информация за издаваните докименти от „Дълголетие” можете да откриете на следния адрес : www.dalgoletiebg.com/държавни-дипломи

ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“, ЕИК: 814250566, с управител Гинка Генова, адрес бул. „България“ № 2, гр. Велико Търново, създадена 1995г. Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 201112893 / 03.05.2011.

„АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204928742, с управител Стилиян Кърджилов, адрес ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А, гр. Варна, създадена 2018г. и Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Този лиценз гарантира на всички участници, че обученията в програмата ни се провеждат съгласно ДОС (Държавните образователни стандарти) и по Закона за професионалното образование и обучение “Дълголетие” има правото да издава държавно признати удостоверения от МОН за придобиване на степен на професионална квалификация.

След успешното преминаване на всички учебни часове и успешно взет държавен изпит (теория и практика), участниците получават държавно признат документ от МОН, който удостоверява придобитите знания по програмата на обучение, ккоято са избрали, както и индивидуални сертификати на български и английски език за всеки преминат курс.

Държавните документи, които издаваме са описани са в Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са :

🎓 Удостоверение за професионална квалификация – за обучение по част от професия, образец № 3-37

🎓Свидетелство за професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54

🎓Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, образец № 3-37В

🎓Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54аВ

🎓Европас приложение към диплома за признаване на диплома и работа в чужбни

🎓Дубликати на изгубени дипломи и сертификати