Продължаващо обучение за работещи козметици

Продължаващо обучение за работещи козметици

 

  • За всички, които са преминали обучение по козметика, в което не са получили пълноценна информация и/или са останали неясноти по някои теми;
  • За тези, които осъзнават, че имат потребност от актуализиране на  знанията си получени преди няколко години;
  • За всички, които  искат да попълнят пропуснати знания;
  • За работещите козметици, които искат да подредят документите си в крак с тенденциите в новото законодателство и имат  желание да се явят на държавен изпит за получаване на СВИДЕТЕЛСТВО  за професионална квалификация;

Обучителен център Дълголетие предлага следните видове продължаващо и надграждащо обучение за работиещи козметици:

Публикации

работа дълголетие
обучение за преподаватели в ЦПО