Признаване на професионалните квалификации

 

Ако искате да работите в друга страна от ЕС и професията ви е регулирана там, може да е необходимо вашите професионални квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, преди да започнете работа в приемащата страна.* http://nacid.bg/ Национален център за информация и документация

Центърът съдейства за улесняване на мобилността на гражданите на пазара на труда като предоставя информация и услуги:

  • издава удостоверения по нерегулирани професии в България, които са регулирани в други страни;
  • за признаване на правото за упражняване на професия на граждани и компетентни органи в други страни чрез Информационната система на вътрешния пазар на ЕС.

Всеки гражданин, придобил професионална квалификация в Р. България, има право да подаде заявление за издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация, необходима за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.

С цел улесняване на професионалната мобилност на гражданите на държавите членки, на ниво Европейски съюз се прилага Директива 2005/36/ЕО.

Във връзка с присъединяването на България и Румъния е въведена Директива 2006/100/ЕО за адаптирането на някои директиви в областта на свободното движение на хора.

От 2011 г. НАЦИД издава удостоверения за придобита професионална квалификация, необходима за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава съгласно Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Научете как да бъдат признати професионалните ви квалификации, така че да можете да упражнявате регулирана професия в друга страна от ЕС.

Научете повече за:

работа в европейски съюз

[pdf-embedder url=“http://www.dalgoletiebg.com/wp-content/uploads/2017/02/direktiva_EU.pdf“ title=“ДИРЕКТИВА 2005/36/EО“]

*Дълголетие предоставя консултации и съдействие, но не извършва директно административните процедури, тъй като те по закон се подават лично от всеки курсист.

Източници: