Политика за сигурност

Имейл комуникация

С цел гарантиране на сигурността на кореспонденцията с нас, можете да ни изпратите съобщения криптирани с PGP.

office@dalgoletiebg.com – PGP ключ.
SHA1 – 36b343dbe416fd34e1d99a4a6be01bdf4a632552
MD5 – ba01f5fc6825b61949b4d78b95cb9648

dalgoletie_vt@abv.bg – PGP ключ.
SHA1 – 7c5a3abe6d6e0d95a1c0e2cdd1faab4827f6e196
MD5 – 201ce8fc476e7c62e84f840e3d5ebeb2