Негативни знаци, когато наемате персонал за салона

Обучителен център Дълголетие, професионални курсове

Изборът на специалисти, които ще се грижат за добрия външен вид на клиентите, е деликатно решение. Всичко започва с интервю за работа и първо впечатление. Първо впечатление, отличаващо кандидатите един от друг. Има за какво да следите още преди и по време на събеседването.

  1. Незадоволително телефонно представяне

Има хора, които знаете, че няма да наемате дори в момента на разглеждане на автобиографията. Те трябва да отпаднат първи, след като не отговарят на критериите за длъжността. След подбора на видимо подходящите специалисти започнете с телефонното избиране. Обадете се на всички желани кандидати. По този начин ще отсеете предварително кадрите и ще получите повече задоволителни интервюта.

  1. Липсваща или непълна квалификация

    Обучителен център Дълголетие, професионални курсове

Невинаги специалистите притежават диплома, удостоверяваща уменията им. Това може да е проблем не само за работодателя, но и за клиентите. Квалификацията не е никак маловажна, ще изброим само част от нейните предимства. Ако вземем предвид курса по козметика, то той дава спокойствие на клиента, че козметикът е запознат с методите за хигиена и безопасност. Ако вземем предвид курса по фризьорство, то той предполага овладяване на основните методи за подстрижка, като се очаква минимум задоволително представяне. Ако вземем предвид курса по перманентен грим и микроблейдинг, то той гарантира практика и опит върху клиенти по време на обучението, поради спецификата на работата.

  1. Лоша информация за бившия работодател

Обучителен център Дълголетие, професионални курсовеИзбягвайте да наемате хора, които не спират да се оплакват от своите ръководители, рано или късно вие ще сте следващите в списъка. Естествено, че има некоректни шефове, които заслужават отрицателни коментари. Но мястото за споделяне на разочарованието със сигурност не е пред актуалния или бъдещ работодател. Не е професионално да се разтръбява подобна информация и тя неизбежно води до асоциации за предстоящите взаимоотношения.

Автор: Анна Радева

КУРСОВЕТЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ДЪЛГОЛЕТИЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В:

Велико Търново, Варна, София, Свищов, Пловдив

 

Публикации

СAЛОНИТЕ ЗА КРАСОТА СЛЕД COVID-19
дистанционно обучение
салоните за красота при икономически спад