Курс по Дизайн, оформяне и боядисване на вежди | Велико Търново

курс дизайн, оформяне и боядисване на вежди

КУРС В ГР. Велико Търново

Курс по дизайн, оформяне и боядисване на вежди

Курс по дизайн, оформяне и боядисване на вежди провеждаме в следните учебни бази:
1. Учебна база: Студио за красота Флаш – гр. Велико Търново, ул. Ниш № 9 – Преподавател Ваня Стойнова
2. Учебна база: Студио за красота – МАРИНА – БУТИК – гр. Велико Търново, ул. Симеон Велики № 6 Е – Преподавател Марина Начкебия
3. Учебна база: Студио за красота “Вероника Бюти Стайл”, гр. Горна Оряховица, ул. “Отец Паисий Хилендарски” № 45, Преподавател: Симона Симеонова

Ниво: За начинаещи

 • Цена на обучението: 400 лв.
  Документ:  Удостоверение  за  професионална  квалификация + сертификат на български език, възможност за Европас приложение
 • Цена на обучението: 320 лв.
  Документ: Фирмен Сертификат

Начин на плащане: в брой
Старт: по запитване

Старт по запитване на тел: 0879 894 985

Продължителност на обучението: 25 уч. часа

Условия за провеждане на обучението

 • Обучението е практически насочено и се провежда в реална работна среда с много практика.
 • Не чакате дата за сформиране на група.
 • Удобен и гъвкав график на занятията.
 • Възможност за разсрочено плащане.
 • Възможност за отваряне на салон за красота и развитие на собствен бизнес.
 • Обучението по теория се провежда изцяло онлайн и се чете в удобно време за курсиста.

За начални дати, график и стартиране на курса свържете се с нас!
T. 0899 982 561
T. 0894 822 441

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат и няма официална стойност.
❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!
* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Дъжавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

Какво представлява процедурата ``Дизайн, оформяне и боядисване на вежди``?

Веждите се оразмеряват симитрично. Избира се дизайн, който е съобразен с формата на лицето на клиента и неговите желания. Цвета на боята е важен, за да се предаде индивидуалност на лицето на клиента – за някои това е младежки вид, за други – по-изразени вежди, за трети – екстравагантност.

дизайн,оформяне и боядисване на вежди

Какво се включва в курса?

В края на курса на всеки курсист се издава документ за завършено обучение по Дизайн, оформяне и боядисване на вежди. Този документ може да бъде или Удостоверение за професионална квалификация или Фирмен сертификат. (Курсиста сам избира с какъв документ би искал да изкара своето обучение!!!)
На всеки курсист се предоставят всички материали необходими за неговото обучение.
Обучение от преподавател – професионален козметик.
On – line подкрепа от вашият учител в рамките на 3 месеца след обучението.
Обучение, в което се залага на практическите знания на курсиста❗❗❗

Какво ще научите от курса?

Дизайн – правилната симетрия;
Оформяне на вежди с пинсета;
Боядиване;
Последици от неправилно извършване.

Подготовка на работното място;
Посрещане, консултиране и професионално общуване с клиент;
Оформяне на вежди с пинсета;
Дизайн;
Боядиване;
Почистване и дезинфекция на работното място.

Защо да изберете този курс?

Подходящ за начинаещи;
С основен акцент на практическата подготовка;
Практика: работа с реални модели в реална работна среда в козметичен салон;
Обучение в малки групи и индивидуално внимание от страна на висококвалифициран преподавател;
Подготвя кандидатите на необходимото ниво за работа в салон веднага след курса;
Предоставя възможност за Държавна диплома съобразно изискванията на Европейския съюз и МОН;
Предоставя възможност за Европас приложение на чужд език, специално предназначен за работа в чужбина (не е включено в цената на курса);
Всички необходими материали и оборудване са включени в таксата за обучение;
Обучението се провежда в график съобразен със свободното време на курсиста.

Условия на провеждане на курса

За да се включи кандидат курсиста в обучение по Дизайн, оформяне и боядисване на вежди, с Държавна дилома-Удостоверение за професионална квалификация, е нужно да има най-малко 16 г. и завършен минимум 10 клас.

Курсиста трябва да обсъди със своят преподавател желаната от него дата за начало и графика на обучението.

Кандидат курсиста трябва преди записване в курс по Дизайн, оформяне и боядисване на вежди да подготви следните документи:

 • Копие на диплома за завършено последно образование (Средно или Висше образование)
 • Медицинска бележка, заверена от лекар, с която да се удостовери, че „Курсът по Дизайн, оформяне и боядисване на вежди“ не е противопоказен
 • 4 бр. снимки паспортен формат
ДОКУМЕНТ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ С ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

След завършване на обучение по „Дизайн, оформяне и боядисване на вежди“ издаваме Държавно удостоверение за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и науката, то е признато в България и чужбина спрямо международни спогодби.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от:
Сертификат на български език

❗️Сертификата е фирмен документ, той не е държавно признат и няма официална стойност.
❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️При избор на обучение завършващо с фирмен сертификат, не е възможно издаване на Държавно удостоверение в последствие!
* Към сертификат не може да се издаде и Европас приложение, издава се само към Дъжавно Удостоверение или Държавно Свидетелство за професионална квалификация.

‼️ Дипломите за професионално обучение имат степен на защита и се въвеждат в единен регистър на издадените документи за професионална квалификация на НАПОО.
Тук може да проверите легитимността на вашата диплома.
регистър дипломи напоо

При желание от страна на курсиста можем да изготвим допълнително Сертификат на английски език, Европас приложение към дипломата и препоръка, които ще Ви послужи при кандидатстване за работа в страните от ЕС.

Държавно Удостоверение за професионална квалификация
Удостоверение за професионална квалификация ДЪЛГОЛЕТИЕ
Фирмен Сертификат
Сертификат на Дълголетие-Велико Търново за курс Дизайн на вежди
Какво е Europass?

Документ на Европейската комисия в държавното образование и обучение, който помага Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа. Може да бъде издаван от институциите в държавното професионално образование – лицензиран център Професионални обучения “Дълголетие”, Лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Нужен ли ви е?

Europass представлява Приложение към сертификат (Държавно Свидетелство или Удостоверение) и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Този Европейски документ се издава на всеки език по избор и важи в ЕС.

европас
Приложение към Държавна диплома

Ползите от Европас приложението са основателни:

С Европас Приложението ще може да кандидатстване за работа в чужбина
Ще ви направи конкурентоспособни пред Вашия бъдеш работодател ще може да разбере какви знания и умения притежавате по дадената специалност

Снимки от Обучение по Дизайн, оформяне и боядисване на вежди

Публикации

курс по микроблейдинг Велико Търново