Здравна книжка – регистриране и заверка в РИОКОЗ

здравна книжка

С настоящата статия ще разгледаме реда и условията за заверка на лична здравна книжка от РИОКОЗ и вписването й в регистъра на заверените здравни книжки. Чрез заверката на лична здравна книжка се удостоверява здравословното състояние и правото на лицата да работят в обектите, визирани в Наредба № 15.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;
  • Попълнена лична здравна книжка.

РИОКОЗ, срещу представен документ за самоличност на задълженото лице, извършват заверка на всяка новоиздадена лична здравна книжка чрез поставяне на печата на РИОКОЗ върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката. Личната здравна книжка се вписва и в регистъра, който включва: данни от личната карта на лицето, промени в местоработата, универсален идентификационен номер на общопрактикуващия лекар, издал заключението за постъпване на работа и дата на поредната заверка в РИОКОЗ.

ЕКИПЪТ ДЪЛГОЛЕТИЕ КОНСУЛТ ИЗВЪРШВА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО

Всички изисквания и процедури за регистриране на собствен бизнес Козметичен салон/Салон за красота, спазване на техните срокове и такси, с точно прилагане на всички необходими документи за узаконяване на вашата фирмена дейност – Козметичен салон/Салон за красота.

Научи повече

Консултантски услуги: Варна

Публикации

СAЛОНИТЕ ЗА КРАСОТА СЛЕД COVID-19
дистанционно обучение
салоните за красота при икономически спад