Екип Дълголетие Георги Кърджилов

Георги Кърджилов

адв. Георги Кърджилов

Правен консултант

Основни отговорности

  • Правна консултация
  • Юристконсулт

Професионален опит

Неправителствен сектор - 8 години
Правна практика - 4 години
Юрист-консулт - 2,5 години
Професионално обучение - 2 години
Адвокат - 1,5 години

Образование

Магистър

Право

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна

Бакалавър

Международни икономически отношения

Икономически университет, гр. Варна

Удостоверение

Адвокатска правоспособност

Висш адвокатски съвет

Удостоверение

Търговски медиатор

Център за разрешаване на спорове, гр. София

Въпроси и отговори

1. Какво влияе най-силно на мотивацията ви за работа?
Интересния казус, задължитените за спазване срокове.
2. Как повишавате собствената си квалификация?
Посещаване на обучения и семинари. Самообучение - четене на казуси, практика и обсъждане на казуси с колеги.
3. Разкажете нещо от вашата работа, което остава скрито за курсисти и партньори, “нещо от кухнята”? 🙂
При мен по-голямата част от работата остава скрита.
4. Каква е вашата роля в екипа?
Подпомагам работата на колегите с професионалните си умения и опит.
5. Кои са вашите три основни личностни качества, които ви характеризират?
Позитивен, усмихнат и с чувство за хумор.
6. Какво е първото нещо, което правите всеки ден щом отидете на работа?
Да отворя врататa и след това дa изключа алармата.
7. Кое е нещото, което според вас отличава “Дълголетие” и го прави добър Учебен център?
Добрия екип и опита натрупан през годините на работа, подбора на обучители професионалисти, възможността за онлайн обучение, бързо и качествено обслужване.
8. Какви са вашите интереси и хобита извън работа?
100
форекс търговия
60
книги
60
кулинария
30
спорт

Публикации