За да се явите на изпит за придобиване на професионална квалификация по цяла професия е нужно да сте попълнили и предали всички тестове по предмети!

Често задавани въпроси за държавния изпит:

За да се явите на изпит за придобиване на степен на професионалната квалификация (получаване на свидетелство за цяла професия), е нужно да сте преминали през часовете си за практическо и теоретично обучение (минимум 4 месеца), както и да сте решили и предали всички тестове по предмети. Дата за изпита Ви се определя по годишния график за полагане на изпити и спрямо датата на последното ви занятие.

Ако сте завършили и решили тестовете си до:

 • 11.05.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 26.05.2020 г.
 • 26.05.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 05.06.2020 г.
 • 05.06.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 22.06.2020 г.
 • 22.06.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 06.07.2020 г.
 • 06.07.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 20.07.2020 г.
 • 20.07.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 03.08.2020 г.
 • 03.08.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 17.08.2020 г.
 • 17.08.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 01.09.2020 г.
 • 01.09.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 15.09.2020 г.
 • 15.09.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 05.10.2020 г.
 • 05.10.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 19.10.2020 г.
 • 19.10.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 02.11.2020 г.
 • 02.11.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 16.11.2020 г.
 • 16.11.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 01.12.2020 г.
 • 01.12.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 14.12.2020 г.
 • 14.12.2020 – може да се явите на изпит най-рано на януари 2021 г.

Изпитите по теория и практика за специалности от профисии Козметик, Фризьор и Маникюрист-педикюрист се провеждат в салоните, в които курсиста е карал практиката си.

Изпита по теория за специалноти от професия Социален аситент се провежда с офиса на съответното ЦПО, а практиката с социалния дом, с който е провежданата практиката.

Изпита по теория се състои в писане на тема, която се тегли в деня на изпита. Имате на разположение максимум 4 часа за писане, но обикновенно отнема по-малко време за написване на темата. Пада ви се един от вариантите, които имате публикувани в секция „Теми за изпита по теория“ в системата за дистанционно обучение. По специалности те са:

Изпита по практика представлява практическа задача, която вече сте упражнявали по време на курса. Имате на разположение максимум 6 часа, но обикновенно отнема по-малко време за изпълнение на практическата задача. Пада ви се един от вариантите, които имате публикувани в секция „Теми за изпита по практика“ в системата за дистанционно обучение. По специалности те са:

Ако не се справите с изпита си успено имате право да се явите отново на следваща дата, като няма ограничение в опитите. Ако неуспешна е само едната част от изпита (теория или практика) се явявате само на нея, без да повтаряте успешно взетата.

Обикновенно не е нужно да носите нещо за изпита си, освен син химикал. Единствено за изпита по практика може да донесете ваши инструменти (ножица, четка, пили и други), ако предпочитате да ползвате тях вместо предоставените ви от Вашия преподавател по практика.

Държавни изпити

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“
Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 201112893 / 03.05.2011

Дати за Държавен изпит в ЦПО КЪМ ЕТ Дълголетие - Гинка Генова, гр. Велико Търново

Няма предвидени държавни изпити на тази дата.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Няма предвидени държавни изпити на тази дата.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Няма предвидени държавни изпити на тази дата.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Няма предвидени държавни изпити на тази дата.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Дати за държавен изпит

В съотвествие с Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от Министъра на образованието и науката, Държавните изпити за придобиване на цяла професия (Свидетелство) се провежадт по годишен график, утвърден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), както следва:

График на държавни изпити със Свидетелство

МесецПърва дата за изпитВтора дата за изпитДопълнителни дати
Януари---
Февруари---
Март16.03.2020(отменен)26.03.2020(отменен)-
Април10.04.2020(отменен)21.04.2020(отменен)-
Май11.05.2020(отменен)26.05.202028.05.2020
Юни05.06.202022.06.2020-
Юли06.07.202020.07.2020-
Август03.08.202017.08.2020-
Септември01.09.202015.09.2020-
Октомври05.10.202019.10.2020-
Ноември02.11.202016.11.2020-
Декември01.12.202014.12.2020-

Държавни изпити

ЦПО към „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД

ЦПО към „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД
Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Дати за Държавен изпит в ЦПО към Академия за професионални обучения ЕООД

 1. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 2. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул.  “Любена Каравелов” 56
 3. дата 28.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. „Хан Аспарух“ 5
 4. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

 1. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 2. дата 03.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 3. дата 17.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 4. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

 1. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ 39
 2. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 3. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 4. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 5. дата 22.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 6. дата 06.07.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 7. дата 20.07.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 8. дата 17.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 9. дата 01.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 10. дата 15.09.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 11. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 12. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ 39

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Няма предвидени държавни изпити на тази дата.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 14 дни след изпита