За да се явите на изпит за придобиване на професионална квалификация по цяла професия е нужно да сте попълнили и предали всички тестове по предмети!

Често задавани въпроси за държавни изпити за свидетеслтво:

За да се явите на изпит за придобиване на степен на професионалната квалификация (получаване на свидетелство за цяла професия), е нужно да сте преминали през часовете си за практическо и теоретично обучение (минимум 4 месеца), както и да сте решили и предали всички тестове по предмети. Дата за изпита Ви се определя по годишния график за полагане на изпити и спрямо датата на последното ви занятие.

Ако сте завършили и решили тестовете до:

 • 01.01.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 11.01.2024 г.
 • 15.01.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 25.01.2024 г.
 • 29.01.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 08.02.2024 г.
 • 12.02.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 22.02.2024 г.
 • 26.02.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 07.03.2024 г.
 • 11.02.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 21.03.2024 г.
 • 25.03.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 04.04.2024 г.
 • 08.04.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 18.04.2024 г.
 • 29.04.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 09.05.2024 г.
 • 20.04.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 30.05.2024 г.
 • 03.06.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 13.06.2024 г.
 • 17.06.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 27.06.2024 г.
 • 01.07.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 11.07.2024 г.
 • 15.07.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 25.07.2024 г.
 • 29.07.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 08.08.2024 г.
 • 12.08.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 22.08.2024 г.
 • 02.08.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 12.09.2024 г.
 • 16.09.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 26.09.2024 г.
 • 30.09.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 10.10.2024 г.
 • 14.10.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 24.10.2024 г.
 • 28.10.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 07.10.2024 г.
 • 11.11.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 21.11.2024 г.
 • 25.11.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 05.12.2024 г.
 • 09.12.2024 – може да се явите на изпит най-рано на 19.12.2024 г.

Изпитите по теория и практика за специалности от профисии Козметик, Фризьор и Маникюрист-педикюрист се провеждат в салоните, в които курсиста е карал практиката си.

Изпита по теория за специалноти от професия Социален аситент се провежда с офиса на съответното ЦПО, а практиката с социалния дом, с който е провежданата практиката.

Изпита по теория се състои в писане на тема, която се тегли в деня на изпита. Имате на разположение максимум 4 часа за писане, но обикновенно отнема по-малко време за написване на темата. Пада ви се един от вариантите, които имате публикувани в секция „Теми за изпита по теория“ в системата за дистанционно обучение. По специалности те са:

Изпита по практика представлява практическа задача, която вече сте упражнявали по време на курса. Имате на разположение максимум 6 часа, но обикновенно отнема по-малко време за изпълнение на практическата задача. Пада ви се един от вариантите, които имате публикувани в секция „Теми за изпита по практика“ в системата за дистанционно обучение. По специалности те са:

Ако не се справите с изпита си успено имате право да се явите отново на следваща дата, като няма ограничение в опитите. Ако неуспешна е само едната част от изпита (теория или практика) се явявате само на нея, без да повтаряте успешно взетата.

При повторно или последващо явяване на изпит, трябва да заплатите такса от 50 лв.

Обикновенно не е нужно да носите нещо за изпита си, освен син химикал. Единствено за изпита по практика може да донесете ваши инструменти (ножица, четка, пили и други), ако предпочитате да ползвате тях вместо предоставените ви от Вашия преподавател по практика.

Държавни изпити

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“
Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 201112893 / 03.05.2011

Дати за Държавен изпит в ЦПО КЪМ ЕТ Дълголетие - Гинка Генова, гр. Велико Търново

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2024 г.

 1. предстоящ изпит

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

архив проведени изпити

2023 г.

 1. дата 20.04.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 04.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул Симеон Велики № 6 Е
 3. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 4. дата 20.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 5. дата 12.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 6. дата 26.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9

2022 г.

 1. дата 21.04.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул Ниш №9
 2. дата 23.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул Ниш №9
 3. дата 25.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул Ниш №9
 4. дата 06.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул. Симеон Велики 6Е

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 3. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9

2020 г.

 1. дата 01.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Симеон Велики № 6Е

2023 г.

 1. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: В. Търново, ул. „Мария Габровска“ № 2А
 2. дата 24.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул. „Твер“ № 10

2022 г.

 1. дата 24.03.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр В. Търново, ул. Серес № 7
 2. дата 11.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр В.Търново, ул. Мария Габровска № 2А
 3. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр В. Търново, ул. Полрава № 3И
 4. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр В.Търново, ул. Мария Габровска № 2А

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 2. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Горна Оряховица, ул.“Отец Паисий“ № 13
 3. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 4. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Мария Габровска“ № 2А
 5. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 6. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“М. Габровска“ № 2А
 7. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 8. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Твер“ № 10
 9. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Твер“ № 10

2020 г.

 1. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9

2023 г.

 1. дата 12.01.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. На. Габровски № 35
 2. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Отец Паисий N 45
 3. дата 24.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул. „Краков“ № 13Б

2022 г.

 1. дата 24.02.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул Мария Габровска 2А
 2. дата 10.03.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул Мария Габровска 35в
 3. дата 21.04.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул Мария Габровска 35в
 4. дата 11.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: ул. Никола Габровски № 35В
 5. дата 06.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Търново, ул. Твер 10
 6. дата 06.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 45
 7. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр В.Търново, ул. Н.Габровски № 35 Б

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“  № 35В
 2. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Симеон Велики“ № 6 Е
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Григор Стоянов 16 А
 4. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н.Габровски“ № 35В
 5. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н.Габровски“ № 35В
 6. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Григор Стоянов 16 А
 7. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н.Габровски“ № 35В
 8. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Григор Стоянов 16 А
 9. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Серес“ 7
 10. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Симеон  Велики“ 6Е
 11. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Габровски“ 35В
 12. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Габровски“ 35В

2020 г.

2023 г.

 1. дата 04.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: с. Драгижево, обл. В Търново, дом за възрастни хора „Стара планина“
 2. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: с. Драгижево, обл. В Търново, дом за възрастни хора „Стара планина“
 3. дата 20.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: с. Драгижево, обл. В Търново, дом за възрастни хора „Стара планина“
 4. дата 26.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: с. Драгижево, обл. В Търново, дом за възрастни хора „Стара планина“

2022 г.

2021 г.

2020 г.

 1. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: В. Търново, ул. България №2 – ет.3

2023 г.

2022 г.

2021 г.

 1. дата 24.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: В. Търново, ул. „Ниш“ № 9

2020 г.

Дати за държавен изпит

В съотвествие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организация и провежда не на изпитите за придобиване на професионална квалификация (ДВ, бр. 18 от 2020 г.), издадена от Министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 101 от 3 декември 2021 г. се провежадт по годишен график, утвърден от Директора на ЦПО, както следва:

График на държавни изпити със Свидетелство

2024

Месец Първа дата за изпит Втора дата за изпит Допълнителни дати
Януари 11.01.2024 25.01.2024 -
Февруари 08.02.2024 22.02.2024 -
Март 07.03.2024 21.03.2024 -
Април 04.04.2024 18.04.2024 -
Май 09.05.2024 30.05.2024 -
Юни 13.06.2024 27.06.2024 -
Юли 11.07.2024 25.07.2024 -
Август 08.08.2024 22.08.2024 -
Септември 12.09.2024 26.09.2024 -
Октомври 10.10.2024 24.10.2024 -
Ноември 07.11.2024 21.11.20234 -
Декември 05.12.2024 19.12.2024 -

Държавни изпити

ЦПО към „Академия за професионални обучения“ ЕООД

ЦПО към „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД
Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Дати за Държавен изпит в ЦПО към Академия за професионални обучения ЕООД

 1. дата 11.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 2. дата 25.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Топола 28
 3. дата 08.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив, ж.к Тракия, ул. Съединение 45
 4. дата 22.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 5. дата 21.03.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Топола 28
 6. дата 21.03.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: Варна, ул. Йосиф Стоянов №5

 

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

 1. дата 11.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Перник, ул. Благой Гебрев №38
 2. дата 11.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, кв. Чайка, бул. “Александър Стамболийски” бл. 204
 3. дата 11.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Божурище бул. Европа 28
 4. дата 25.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 5. дата 25.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 6. дата 08.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Божурище бул. Европа 28
 7. дата 22.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 8. дата 04.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 9. дата 04.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Стара планина 17
 10. дата 04.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, кв. Чайка, бул. “Александър Стамболийски” бл. 204
 11. дата 04.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 12. дата 04.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 13. дата 18.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 14. дата 09.05.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

 1. дата 11.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив ул. Николай Коперник 12
 2. дата 11.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Цариброд 48
 3. дата 25.01.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 4. дата 08.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 5. дата 08.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив ул. Николай Коперник 12
 6. дата 08.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Люлин Център , бул. „Джавахарлал Неру“ 28
 7. дата 08.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4
 8. дата 22.02.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 9. дата 07.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 10. дата 07.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Видин, ж. к.Васил Левски 6
 11. дата 07.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 12. дата 07.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Радост” 3, вх. Б
 13. дата 07.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Смолян, ул. Дичо Петров 23
 14. дата 07.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, бул. „Демокрация“, бл. 128 А
 15. дата 21.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 16. дата 21.03.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4
 17. дата 04.04.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 18. дата 18.04.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Люлин Център , бул. „Джавахарлал Неру“ 28
 19. дата 18.04.2027 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев“ 92

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

 1. дата 08.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Архитект Мирчев“ 8

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

 1. дата 07.03.2024 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев 39

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2024 г.

 1. предстои първи изпит

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

архив проведени изпити

2023 г.

 1. дата 09.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 2. дата 23.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 3. дата 09.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 4. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 5. дата 06.04.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 6. дата 06.04.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. Хан Аспарух 5
 7. дата 06.04.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив, ж.к Тракия, ул. Съединение 45
 8. дата 04.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. Хан Аспарух 5
 9. дата 22.06.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Карлово, ул. Петко Събев 11
 10. дата 22.06.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 11. дата 20.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Карлово, ул. Петко Събев 11
 12. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 13. дата 24.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 14. дата 24.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив, ж.к Тракия, ул. Съединение 45
 15. дата 28.09.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 16. дата 12.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 17. дата 26.10.2023 – нач. час 8:00 часа, гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 18. дата 23.11.2023 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. Топола 28

2022 г.

 1. дата 21.04.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5
 2. дата 26.05.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 70
 3. дата 26.05.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 4. дата 09.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр.Варна, ул. „Оборище“ 20
 5. дата 07.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 6. дата 07.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5
 7. дата 07.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. “Любена Каравелов” 56
 8. дата 21.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловив, ж.к. Тракия 146
 9. дата 09.09.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 10. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов №5
 11. дата 24.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловив, ж.к. Тракия 146

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 2. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 4. дата 24.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 5. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 6. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. Хан Аспарух 5
 7. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7
 8. дата 07.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив, ж. к. Тракия 146
 9. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 10. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 11. дата 03.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 12. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7

2020 г.

 1. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 2. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул.  “Любена Каравелов” 56
 3. дата 28.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. „Хан Аспарух“ 5
 4. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 5. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 6. дата 23.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 7. дата 01.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 8. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5

2023 г.

 1. дата 09.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 2. дата 23.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Цани Гинчев 18
 3. дата 09.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 4. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул „Прага“ 4, Студио „Five Stars“
 5. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 6. дата 20.04.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Радост” 3, вх. Б
 7. дата 04.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 8. дата 04.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 9. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 10. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Видин, ж. к.Васил Левски 6
 11. дата 22.06.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 12. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Божурище, бул. Европа 28
 13. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 14. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Цани Гинчев 18
 15. дата 14.09.2023 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. Стара планина 17
 16. дата 28.09.2023 – нач. час 8:00 часа, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Якубица 25
 17. дата 28.09.2023 – нач. час 8:00 часа, гр. Ботевград, бул. 3-ти март, № 85 
 18. дата 26.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Стара планина 17
 19. дата 26.10.2023 – нач. час 8:00 часа, гр. Божурище, бул. Европа 28

2022 г.

 1. дата 20.01.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 2. дата 10.03.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 3. дата 24.03.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 4. дата 24.03.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, Успенски 13
 5. дата 21.04.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 6. дата 26.05.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 7. дата 26.05.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 8. дата 09.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 9. дата 23.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 10. дата 21.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 11. дата 11.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 12. дата 06.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 13. дата 20.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 14. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 15. дата 08.12.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 16. дата 22.12.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 2. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 4. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 5. дата 07.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 6. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 7. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 8. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 9. дата 07.07.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, Цани Гинчев 18
 10. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, Цани Гинчев 18
 11. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, Цани Гинчев 18
 12. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 13. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ж.к Владислав Варненчик,ул. Ниш 2А

2020 г.

 1. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 2. дата 03.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 3. дата 17.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 4. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 5. дата 05.10.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: с. Бенковски, ул. Марица 29
 6. дата 02.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 7. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 8. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48

2023 г.

 1. дата 12.01.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 2. дата 26.01.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 3. дата 26.01.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Радост” 3, вх. Б
 4. дата 09.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 5. дата 09.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград, бул. 3-ти март 85
 6. дата 09.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Радост” 3, вх. Б
 7. дата 23.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: София, ж. к. Надежда, ул. „Илинденско въстание“, № 34
 8. дата 23.02.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 9. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 10. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 11. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4
 12. дата 23.03.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев“ 92
 13. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Люлин Център , бул. „Джавахарлал Неру“ 28
 14. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Видин, ж. к.Васил Левски 6
 15. дата 25.05.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 16. дата 08.06.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4
 17. дата 22.06.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26, Studio Creative
 18. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Люлин Център , бул. „Джавахарлал Неру“ 28
 19. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 20. дата 20.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, бул. Христо Ботев 27
 21. дата 20.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Галилео Галилей 32
 22. дата 20.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4
 23. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 24. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив ул. Николай Коперник 12
 25. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Радост” 3, вх. Б
 26. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 27. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София. Кв. Лозенец , ул. Якубица 25
 28. дата 10.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Цариброд 48
 29. дата 24.08.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, кв. Гео Милев, ул. Галилео Галилей 32
 30. дата 14.09.2023 -нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 31. дата 14.09.2023 -нач. час 8:00 часа, гр. София, бул. Христо Ботев 27 
 32. дата 14.09.2023 -нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. „Радост” 3, вх. Б
 33. дата 28.09.2023-нач. час 8:00 часа, гр. София, бул. Христо Ботев 27
 34. дата 28.09.2023- нач. час 8:00 часа, гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 35. дата 28.09.2023- нач. час 8:00 часа, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Якубица 25
 36. дата 28.09.2023- нач. час 8:00 часа, гр. Пловдив, ул. Николай Коперник 12
 37. дата 12.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 38. дата 12.10.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Видин, ж. к.Васил Левски 6
 39. дата 26.10.2023 нач. час 8:00 часа, гр. Пловдив ул. Николай Коперник 12
 40. дата 26.10.2023 нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. Цариброд 48
 41. дата 26.10.2023 нач. час 8:00 , гр. София ж.к. Лозенец, ул. Якубица 25
 42. дата 09.11.2023 нач. час 8:00, гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 43. дата 23.11.2023 нач. час 8:00, гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 44. дата 07.12.2023 нач. час 8:00, гр. Варна, ул. Цариброд 48
 45. дата 07.12.2023 нач. час 8:00, гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26

2022 г.

 1. дата 05.01.2022 г. – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48  г.
 2. дата 20.01.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 3. дата 24.02.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 4. дата 24.02.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 5. дата 24.02.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 6. дата 24.02.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 7. дата 24.03.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 8. дата 07.04.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 9. дата 21.04.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Васил Друмев 15
 10. дата 25.05.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 11. дата 25.05.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 12. дата 09.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 13. дата 09.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 14. дата 23.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, бул. Христо Ботев 27
 15. дата 23.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 16. дата 07.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев“ 92
 17. дата 07.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 18. дата 07.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Генерал Паренсов“ 4
 19. дата 21.07.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж. к. Надежда, ул. „Илинденско въстание“, № 34
 20. дата 11.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 21. дата 11.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Вярност“ 9
 22. дата 25.08.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев“ 92
 23. дата 06.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 24. дата 06.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 25. дата 20.10.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 26. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 27. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ 4
 28. дата 10.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, бул. Христо Ботев 27
 29. дата 24.11.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 30. дата 22.12.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев“ 92

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 2. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. Моис Леви 28
 4. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 5. дата 24.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 6. дата 10.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 7. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 8. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 9. дата 07.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. Моис Леви 28
 10. дата 07.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 11. дата 21.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 12. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 13. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 14. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 15. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 16. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 17. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 18. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 19. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 20. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 21. дата 07.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 22. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 23. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 24. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 25. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 26. дата 01.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 27. дата 01.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 28. дата 20.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 29. дата 20.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 30. дата 06.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 31. дата 06.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 32. дата 06.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 33. дата 20.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 34. дата 20.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 35. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 36. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 37. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 38. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 39. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 40. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 41. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48

2020 г.

 1. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ 39
 2. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 3. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 4. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 5. дата 22.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 6. дата 06.07.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 7. дата 20.07.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 8. дата 17.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 9. дата 01.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 10. дата 15.09.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 11. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 12. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ 39
 13. дата 05.10.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 14. дата 27.10.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 15. дата 02.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 16. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 17. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 18. дата 23.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 19. дата 23.11.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 20. дата 07.12.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 21. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 22. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22

2023 г.

 1. дата 06.07.2023 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №39А

2022 г.

 1. дата 04.06.2022 изпит по теория – нач. час 9:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А 
 2. дата 05.06.2022 изпит по практика – нач. час 12:00 часа, адрес на учебна база: к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. 16 №41
 3. дата 09.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 4. дата 10.06.2022 изпит по практика – нач. час 12:00 часа, адрес на учебна база: к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. 16 №41
 5. дата 04.06.2022 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А – ВАЛИДИРАНЕ
 6. дата 05.06.2022 изпит по практика – нач. час 12:00 часа, адрес на учебна база: к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. 16 №41 – ВАЛИДИРАНЕ

2021 г.

 1. дата 10.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 2. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 3. дата 23.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 4. дата 04.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 5. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А

2020 г.

 1. дата 08.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А

2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

 1. дата 23.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Tърново, бул България № 2