За да се явите на изпит за придобиване на професионална квалификация по цяла професия е нужно да сте попълнили и предали всички тестове по предмети!

Често задавани въпроси за държавния изпит:

За да се явите на изпит за придобиване на степен на професионалната квалификация (получаване на свидетелство за цяла професия), е нужно да сте преминали през часовете си за практическо и теоретично обучение (минимум 4 месеца), както и да сте решили и предали всички тестове по предмети. Дата за изпита Ви се определя по годишния график за полагане на изпити и спрямо датата на последното ви занятие.

Ако сте завършили и решили тестовете си до:

 • 23.12.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 06.01.2021 г.
 • 06.01.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 20.01.2021 г.
 • 20.01.2020 – може да се явите на изпит най-рано на 10.02.2021 г.
 • 10.02.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 24.02.2021 г.
 • 24.02.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 10.03.2021 г.
 • 10.03.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 24.03.2021 г.
 • 24.03.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 07.04.2021 г.
 • 07.04.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 21.04.2021 г.
 • 21.04.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 12.05.2021 г.
 • 12.05.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 26.05.2021 г.
 • 26.05.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 09.06.2021 г.
 • 09.06.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 23.06.2021 г.
 • 23.06.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 07.07.2021 г.
 • 07.07.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 21.07.2021 г.
 • 21.07.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 04.08.2021 г.
 • 04.08.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 18.08.2021 г.
 • 18.08.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 01.09.2021 г.
 • 01.09.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 20.09.2021 г.
 • 20.09.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 06.10.2021 г.
 • 06.10.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 20.10.2021 г.
 • 20.10.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 03.11.2021 г.
 • 03.11.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 17.11.2021 г.
 • 17.11.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 01.12.2021 г.
 • 01.12.2021 – може да се явите на изпит най-рано на 15.12.2021 г.

Изпитите по теория и практика за специалности от профисии Козметик, Фризьор и Маникюрист-педикюрист се провеждат в салоните, в които курсиста е карал практиката си.

Изпита по теория за специалноти от професия Социален аситент се провежда с офиса на съответното ЦПО, а практиката с социалния дом, с който е провежданата практиката.

Изпита по теория се състои в писане на тема, която се тегли в деня на изпита. Имате на разположение максимум 4 часа за писане, но обикновенно отнема по-малко време за написване на темата. Пада ви се един от вариантите, които имате публикувани в секция „Теми за изпита по теория“ в системата за дистанционно обучение. По специалности те са:

Изпита по практика представлява практическа задача, която вече сте упражнявали по време на курса. Имате на разположение максимум 6 часа, но обикновенно отнема по-малко време за изпълнение на практическата задача. Пада ви се един от вариантите, които имате публикувани в секция „Теми за изпита по практика“ в системата за дистанционно обучение. По специалности те са:

Ако не се справите с изпита си успено имате право да се явите отново на следваща дата, като няма ограничение в опитите. Ако неуспешна е само едната част от изпита (теория или практика) се явявате само на нея, без да повтаряте успешно взетата.

Обикновенно не е нужно да носите нещо за изпита си, освен син химикал. Единствено за изпита по практика може да донесете ваши инструменти (ножица, четка, пили и други), ако предпочитате да ползвате тях вместо предоставените ви от Вашия преподавател по практика.

Държавни изпити

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“
Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 201112893 / 03.05.2011

Дати за Държавен изпит в ЦПО КЪМ ЕТ Дълголетие - Гинка Генова, гр. Велико Търново

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 3. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 2. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Горна Оряховица, ул.“Отец Паисий“ № 13
 3. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 4. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Мария Габровска“ № 2А
 5. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 6. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“М. Габровска“ № 2А
 7. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Серес“ № 7
 8. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Твер“ № 10
 9. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул.“Твер“ № 10

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“  № 35В
 2. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Симеон Велики“ № 6 Е
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Григор Стоянов 16 А
 4. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н.Габровски“ № 35В
 5. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н.Габровски“ № 35В
 6. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Григор Стоянов 16 А
 7. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Н.Габровски“ № 35В
 8. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Григор Стоянов 16 А
 9. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Серес“ 7
 10. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Симеон  Велики“ 6Е
 11. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Габровски“ 35В
 12. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. „Габровски“ 35В

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. Предстои

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. дата 24.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: В. Търново, ул. “ Ниш“ № 9

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

архив проведени изпити

2020 г.

 1. дата 01.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Симеон Велики № 6Е

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

 1. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9
 2. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. В. Търново, ул. Ниш № 9

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

 1. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: В. Търново, ул. България №2 – ет.3

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

Дати за държавен изпит

В съотвествие с Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от Министъра на образованието и науката, Държавните изпити за придобиване на цяла професия (Свидетелство) се провежадт по годишен график, утвърден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), както следва:

График на държавни изпити със Свидетелство

2021

Месец Първа дата за изпит Втора дата за изпит Допълнителни дати
Януари 06.01.2021 20.01.2021 -
Февруари 10.02.2021 24.02.2021 -
Март 10.03.2021 24.03.2021 -
Април 07.04.2021 21.04.2021 -
Май 12.05.2021 26.05.2021 -
Юни 09.06.2021 23.06.2021 -
Юли 07.07.2021 21.07.2021 -
Август 04.08.2021 18.08.2021 -
Септември 01.09.2021 20.09.2021 -
Октомври 06.10.2021 20.10.2021 -
Ноември 03.11.2021 17.11.2021 -
Декември 01.12.2021 15.12.2021 -

Държавни изпити

ЦПО към „Академия за професионални обучения“ ЕООД

ЦПО към „АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ“ ЕООД
Лицензиран център от Национална агенция за професионално образование и обучение, към Министерство на образованието (НАПОО), под лиценз № 2018121455 / 05.11.2018.

Дати за Държавен изпит в ЦПО към Академия за професионални обучения ЕООД

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 2. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 4. дата 24.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 5. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 6. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. Хан Аспарух 5
 7. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7
 8. дата 07.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Пловдив, ж. к. Тракия 146
 9. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 10. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 11. дата 03.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул “Любена Каравелов” 56
 12. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 2. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 4. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 5. дата 07.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 6. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 7. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 8. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 9. дата 07.07.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, Цани Гинчев 18
 10. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, Цани Гинчев 18
 11. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, Цани Гинчев 18
 12. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 13. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ж.к Владислав Варненчик,ул. Ниш 2А

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. дата 20.01.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 2. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 3. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. Моис Леви 28
 4. дата 10.02.2021 – нач. час 8:00 часа, гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 5. дата 24.02.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 6. дата 10.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 7. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 8. дата 24.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 9. дата 07.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. Моис Леви 28
 10. дата 07.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 11. дата 21.04.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 12. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 13. дата 12.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 14. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 15. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 16. дата 09.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 17. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 18. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 19. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 20. дата 23.06.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 21. дата 07.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 22. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 23. дата 21.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 24. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 25. дата 18.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 26. дата 01.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 27. дата 01.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 28. дата 20.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 29. дата 20.09.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 30. дата 06.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 31. дата 06.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 32. дата 06.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 33. дата 20.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 34. дата 20.10.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 35. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 36. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 37. дата 17.11.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, Кв. Оборище, ул. Козница 6
 38. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 39. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 40. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 41. дата 15.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. дата 10.03.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 2. дата 26.05.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 3. дата 23.07.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 4. дата 04.08.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А
 5. дата 01.12.2021 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2021 г.

 1. Предстои

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

архив проведени изпити

2020 г.

 1. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 2. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул.  “Любена Каравелов” 56
 3. дата 28.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Банско, ул. „Хан Аспарух“ 5
 4. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, ул. „Оборище“ 20
 5. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 6. дата 23.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 7. дата 01.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5
 8. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна  ул. „Йосиф Стоянов“ 5

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

 1. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 2. дата 03.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 3. дата 17.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна, Цани Гинчев 18
 4. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 5. дата 05.10.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: с. Бенковски, ул. Марица 29
 6. дата 02.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 7. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Варна ж.к Владислав Варненчик ул.Ниш 2А
 8. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

 1. дата 26.05.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ 39
 2. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 3. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 4. дата 05.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 5. дата 22.06.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 6. дата 06.07.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 7. дата 20.07.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 8. дата 17.08.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 9. дата 01.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 26
 10. дата 15.09.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 11. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 12. дата 15.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ 39
 13. дата 05.10.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. София, жк. Люлин, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 14. дата 27.10.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 15. дата 02.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 16. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 17. дата 16.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 18. дата 23.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ 48
 19. дата 23.11.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Ботевград бул. 3-ти март 85
 20. дата 07.12.2020- нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ 48
 21. дата 07.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22
 22. дата 14.12.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. София, жк. Люлин Център, бул. „Джавахарал Неру“ 28, ТК Силвър Център – партер маг. 22

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

 1. дата 08.09.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев” № 39А

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.

2020 г.

 1. дата 23.11.2020 – нач. час 8:00 часа, адрес на учебна база: гр. Велико Tърново, бул България № 2

Резултатите ще бъдат съобщени на всеки курсист в срок от 20 дни след изпита.