ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
дистанционно обучение

Предлагаме и комбинирано обучение в дистанционна система + присъствена практика, като началото на практическата част може да бъде отложено след преминаването на ограниченията за обществени дейности.

Инвестирайтесвободното си време в себе си, запишете се на курс и работете за Вашето себеусъвършенстване в безопасност!

Записваме курсисти за дистанционна теоретична и присъствена практическа част.

  • Дистанционно теоретично обучение
  • Излючително обхватно, богато и ценно учебно съдържание
  • Самостоятелно определяне на темпото на учене
  • Достъп на материалите по всяко време

Поддържаме постоянна връзка с нашите курсисти.☎️

Ние сме тук, за да Ви подкрепим и улесним!

☎️За контакт с координтор обучения :
T. 0894 822 441
☎️За контакт с координтор обучения Велико Търново:
0879 894 985

Обща информация

Дълголетие е учебен център, предлагащ дистанционната форма за теоретичната част на курса.

С дистанционното обучение реализираме съвременни форми за провеждане на професионално обучение, което осигурява добра симбиоза между високи стандарти и добри резултати, както и максимално удобство на обучаваните.

Предоставяме качествено и достъпно за всички възрасти хора обучение, което осигурява успешен старт в кариерата и подпомага развитието на цялата индустрия.

 Всички учебните материали (учебни теми, лекции и теоретичен материал) са на електронен носител и се предават в УЕБ платформата на сайта на центъра, за която курсистите получават парола за достъп след записване в курса.

Разработената методика за дистанционна форма на обучение позволява самостоятелна работа в част ТЕОРИЯ за всеки обучаван, възможност за самоподготовка по всяко време, като обучаваният сам определя кога и колко време за обучение да отдели. Необходими са само компютър и достъп до Интернет.

дистанционно обучение дълголетие
Изберете вашият курс!
След като имате създаден профил в Платформата за дистанционно обучение по ТЕОРИЯ от тази страница може да изберете вашият курс.

Стъпките при започване на обучение са следните.

  1. Заплащане на избраният от вас курс – в брой в офиси или по банков път.
  2. С предоставеният ви имейл при записване, който сте попълнили в заявлението, ще ви бъде направен профил с Потребителско име и Парола.
  3. Ще получите данни за достъп – Потребителско име и Парола на Вайбър.

ВАЖНО: Дистанционното обучение обхваща само теоретичната част на курса. Имате задължителна Практическа. Без покриване на задължителните практически часове не може да завършите обучението си.
Публикуваната теория в този сайт ще ви помогне във вашето обучение, но основният източник на информация , както по теория така и по практика остава вашият преподавател. При възникнали въпроси и неясноти по съдържанието винаги се обръщайте към него.

Онлайн Курсове втора степен на професионална квалификация
Онлайн Курсове – модулни обучения
дистанционно обучение дълголетие
Онлайн Курсове „социална работа“
Онлайн Курсове трета степен на професионална квалификация
Онлайн Курсове Модули от маникюр, педикюр и ноктопластика