Курс Фризьорство Бургас

Обучение на начинаещи фризьори
В Курс Фризьорство Бургас ще научите основните методи за работа във фризьорството. Това ще положи стабилна основа на вашия индивидуален подход към професията.
Върху тази основа вие ще надграждате допълнителни умения и знания.
След професионалното обучение получавате диплома СВИДЕТЕЛСТВО 2 степен от Дълголетие – ЦПО към Академия за професионални обучения с лиценз от МОН към НАПОО ном. №2018121455.

* В Курс Фризьорство Бургас е практически насочен и се провежда в реална работна среда с много практика и в малки групи до 2-3 души. Подхожда се индивидуално, за максималното усвояване на знанията и уменията.
* Обучение по фризьорство е на достъпна цена и има възможност за разсрочено плащане.
* Ние знаем как да преподаваме правилно. Спокойна атмосфера, много практика и обратната връзка с курсистите прави обучението по фризьорство максимално ефективно.
* Възможност за поетапно заплащане;
* Обучението е практически насочено и се провежда в реална работна среда с много практика с Удобен и гъвкав график на занятията;
* Работим с всеки по отделно, докато ученикът не го разбере и може да го прави без никакво колебание. Целта на тази повтаряемост e да усвоите получите всички нужни знания и умения, за да може да работите без никакво притеснение веднага щом завършите.

курс по фризьорство бургас
Posted by | 17 11 2021
Курс по Фризьорство | Бургас, Бетина Долапчиева

Продължителност на обучението: 660 учебни часа - 366 уч. часа практика/ 294 уч. часа теория ( стандарен курс до 4 месеца) Място на обучение: гр. Бургас, Успенски 13,  Студио за...

Continue Reading