Каква работа е подходяща за мен?

работа дълголетие

Преди да се захванете с намирането на работа, трябва да обмислите коя професионална сфера ви подхожда най-много. Може да ви харесват няколко поприща и да се двоумите, може да сте избрали едно, но неподходящо, а може просто още да не сте се ориентирали какво искате да правите. Този тест има за цел да съпостави уменията, нагласите и възможностите ви, за да намерите по-лесно мястото си на пазара на труда.

  1. Имате ли изразен талант или умение?

    а. Привличам вниманието на хората и ги предразполагам да ме чуят, изразявам се добре
    б. Имам усет към детайла и сръчност, търпелив/а съм
    в. Отличавам се с възможностите си в дадено направление, спрямо останалите /конкретен талант/
    г. Умея да организирам хората, подреден/а съм, проявявам постоянство и точност в изпълнението на задачите

  1. В каква организация искате да работите?

    а. Голяма международна фирма, стабилно стъпила на пазара
    б. Търся местен бизнес, утвърден на регионално ниво
    в. Искам да работя за себе си
    г. Видът на организацията е без значение, търся възможност за кариерно израстване

  1. Какъв вид заетост търсите?

    а. Работа на пълен работен ден
    б. Почасова работа
    в. Гъвкаво работно време
    г. Целодневна или почасова /работно време, според натовареността на фирмата/

  1. Сработвате ли се лесно с различни хора?

    а. Да, това е част от ежедневието ми
    б. Имам нормална комуникация с хората, според ситуацията
    в. Работя успешно в екип и извън него
    г. Сработвам се, колкото е нужно, за да се върши добре работата

  1. Как реагирате в кризисни ситуации?

    а. Посреднича, предотвратявам конфликта
    б. Запазвам спокойствие, обмислям реакцията си
    в. Търся най-бързия начин за решаване на проблема
    г.  Поемам отговорност и инициатива за справяне със ситуацията

Повече отговори А : Комуникацията с хора е вашата силна страна. Обичате екипната работа, лесно се разбирате с колегите си. Умеете безпогрешно да излагате тезите си и да ги защитавате пред останалите. Ще се справите отлично в стопанска/неправителствена организация или държавно учреждение. Убедителността ви прави идеален/а за работа с клиенти. Можете да бъдете ПР, агент на недвижими имоти, маркетинг специалист и много други.

Повече отговори Б:  Вие сте старателен/а, съсредоточен/а и отдаден/а на работата. Търпението и прецизността ви отличават от останалите. Уменията ви вероятно са в сферата на занаятите и ви дават възможност да се развивате, както индивидуално, така и в екип. Сръчността и талантът са част от вашите силни страни. Няма да сгрешите, ако изберете утвърдени професионални направления като фризьорство, козметика, спа терапии.

Повече отговори В: Вероятно имате някакъв уникален талант, който ви дава основание да искате да работите за себе си. Творческите личности често работят добре сами и без наличието на екип. Вие сте креативни, идейни, с интерес към новото и различното. Възможностите пред вас са големи – от архитекти, през гримьори, до художници. Всичко зависи от това каква дарба притежавате.

Повече отговори Г : Организаторските ви умения са ключа към подходящата професия. Отдадени сте на работата и сте готови на компромиси в името на добрата реализация. Ръководите успешно хората, справяте се със сложни ситуации. Не се страхувате да поемате отговорност. Вие сте идеален/а за мениджър или управител.

За нас, от обучителен център Дълголетие, е удоволствие да ви помогнем в професионалната реализиция, като ви предложим някои от нашите сертифицирани професионални курсове.

автор: Анна Радева

Публикации

трета степен козметик