Обучение за бизнес развитие на жените в Beauty сектора

Имате възможност да се възползвате от поредица от интересни информационни и мотивационни събития, обучения по предприемачество и консултации в градовете Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Събитията са насочени към младежи до 29 години, които имат желание да стартират бизнес и търсят възможности за подкрепа на бизнес идеите си. Основната ни цел е с практически подход да въоръжим младите хора със знания, увереност, контакти и ресурси при стартирането на собствен бизнес.

Ако сте предприемач с бизнес идея, търсещ възможности за подкрепа, на ваше разположение са:

  • Безплатни обучения за бъдещи предприемачи и основни насоки, с които ще развиеш успешно своя бизнес.
  • Обучители с богат управленски опит, които ще допринесат със своите международно признати и тествани менторски методи и практики за прогреса на всеки участник с персонални съвети.
  • Безплатни консултации с експерти от различни области.

Инициативата има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи, за стартиране и развиване на собствен бизнес. Искаме да помогнем на жените да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации, чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.

Част от нещата, които може да получите са:

  • Подпомагане генерирането на индивидуални или съвместни бизнес идеи, произтичащи от местните нужди, възможности и ресурси.
  • Предоставяне на възможност за международни опознавателни посещения, транснационални и местни стажантски програми в Гърция, Италия, Хърватска, Румъния и Норвегия за период от 1 седмица.
  • Менторска подкрепа от ключовите експерти, както и лидери на компании, инвеститори и предприемачи.
  • Безплатно ползване на работно пространство с офис след създаване на компания.
  • Достъп до партньори и инвеститори.
  • Приложими бизнес знания.

 

Уважаеми млади дами, на възраст между 15 и 34 години, споделете вашето мнение и опит и помогнете за развитието на предприемачеството сред младите жени като участвате в нашето анкетно проучване!

Проучването се провежда от РАПИВ като част от дейностите по проект WOMEN IN BUSINESS, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020. То се извършва едновременно във всички 9 държави-партньори по проекта. Резултатите от изследването ще послужат за установяване на състоянието на женското предприемачество в Дунавския регион, разработване на специализирани обучителни модели и препоръки за подобряване на политиките.

Анкетата ще е активна до 30.09.2018г. на следния линк:
http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/928792

За резултатите от проучването следете страницата на РАПИВ и страницата на проекта:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/news .

 

Инициативите се реализират в подкрепа изпълнението на проект:
Проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България”,
Проект AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество”,
Проект WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”.
Проекта се реализира от РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА.Вашите лични данни ще бъдат споделени с трета страна: РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА, ЕИК: 103792060.