От 15 юни стартира новата операция „Ваучери за заети лица“

ваучери за заети лица

На 15 юни започва операцията „Ваучери за заети лица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/ за повишаване на квалификацията на заети със средно или по-ниско образование.

Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на нискообразовани заети лица. До дни тръгва нова схема, финансирана по европейската програма „Развитие на човешките ресурси“, по която заетите с ниско образование ще могат да получат допълнителни професионални умения и компетенции. За това информира социалният министър Бисер Петков по време на блиц контрола в парламентарната комисия по труд и социална политика в отговор на депутатски въпрос.

От 15 юни стартира новата операция Ваучери за заети лица“.Тя е насочена към по-нискообразованите лица – тези със средно или по-ниско образование. Не могат да участват лица с висше образование. Целта е да предостави професионално обучение и да развие компетенции у тези работещи.Бюджетът на схемата е 50 млн. лева, насочена за обучения.

Очакванията са да бъдат обхванати 54 хиляди заети лица. Според потребностите и възможностите им те ще преминат обучение само в редовна форма, за да ангажира в по-голяма степен хората. Различното в тази програма, в сравнение с подобни схеми от предходния програмен период, е финансовото съучастие на лицата. 85% от разходите се финансират по оперативната програма и 15 на сто са за сметка на обучаваното лице. Обучителите са организации, които могат да осъществява професионално обучение. Заявката за участие в програмата ще може да става и по електронен път, обясни министърът. Програмата е с хоризонт до 2019 година, като дотогава се очаква да се повиши квалификацията и професионалните умения на заети лица, които са с ниска степен на образование.

Вижте повече на : http://курс-ваучери.com/

Add a comment

Публикации

курс масаж петьо иванов
medi nails работа маникюристи в Австрия