Стани преподавател и партньор

Ако сте професионалисти в областта на красотата и естетиката, обичате да работите с хора и най-важното – имате подход и умеете да предавате знания и умения? Ако притежавате или работите в търговски обект свързан с услуги за красота, работата с нас може да бъде не просто допълнителен доход , а Ваш собствен бизнес с перспектива за развитие. И това паралелно с основната Ви работа с клиенти без да ангажира цялото Ви време за Вашите клиенти.

Мечтаеш да станеш преподавател на зараждащия се талант и да го въведеш в света на грима, козметиката или фризьорството?

Искаш да споделяш своите знания за своята професия

Можеш да вдъхновяваш тези, които мечтаят да тръгнат по твоите стъпки

Умееш да предаваш основните знания и умения на бъдещите козметици, фризьори и маникюристи

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ ДЪЛГОЛЕТИЕ “ предлага възможност за партньорство с преподаватели
по теория и практика за обучение по професия Маникюрист, Фризьор, Козметик.

Преподавателят ще води часове по теория и практика по Учебни Планове, одобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Предмет на съвместната дейност ще бъде организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в професионално направление Фризьорски и козмртични услуги. Преподавателят ще води занятията в собствена база или база на Обучителен център Дълголетие, която отговаря на изискванията описани в Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация за съответната професия. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

Одобрените кандидати , които покриват Изискванията за Преподавател ще получат права за :

-организиране на свое Учебно Звено към ЦПО Дълголетие
-организиране на обучение на възрастни ( Според Изискванията на НАПОО за Провеждане на Професионално обучение)  и издаване през ЦПО Дъжавен лицензиран документ на курсистите си за Професионална Квалификация в съответната професия
-издаване на EUROPASS в конкретната професия

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Почасова заетост;
  • Допълнителен доход;
  • Съчетаване на работата ви с клиенти и обучения;
  • Цялостна концепция за вашето развитие като преподавател;
  • Възможност да развиете своите услуги;
  • Реклама и промотиране на вас и вашият салон;
  • Работа по Европейски проекти и програми („Обучение с ваучери за заети лица“);
  • Конкурентно предимство във вашият град.

Ще се радваме да сте част от нашия колектив!

Изискванията са описани в Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия и в ЗПОО:

Желаещите да бъдат преподаватели в Професионално направление Фризьорски и козметични услуги трябва да подготвят следните документи:

– Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54 / втора , трета или четвърта степен /
– Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37
– Висше / Средно образование
– Доказуем трудов стаж – минимум 5години трудов стаж в професията в която искат да обучават
– Лични данни – подробна автобиография съдържаща трудов опит, образование и квалификации
– МТБ – материално техническа база / къде ще провеждат обученията /
– Майсторско свидетелство  – не е задължително !
– Допълнителни обучения, квалификации и семинари – сертификат (в професията, в която искат да обучават)
– Преподавателският опит НЕ е задължителен

Преподавател към Обучителен център ДълголетиеРазвитие в кариерата и бизнеса Ви

Ние предлагаме възможност да бъдете наш преподавател и партньор и да преподавате паралелно с работата с клиенти. Някои специалисти вече станаха наши преподаватели и развиват своят бизнес и кариера! До момента патньорството ни успешно се развива в  12 салона за красота в цялата страна.

Станете преподавател към Дълголетие във вашият град.Бъдете една крачка пред конкуренцията.

Свържете се с нас, за да Ви разкажем какви са изискванията, които трябва да покривате и съответно ползите за Вас. Ще се радваме заедно да развиваме този вълнуващ бизнес на красота и обучения и професионална реализация!

курс по фризьорство

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ : Умения за работа с възрастни; Умения да работят в екип; Професионализъм в професията

курс по фризьорство

Кандидатстване:
– Изпращане на НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ на office@dalgoletiebg.com или на място в един от офисите ни : Велико Търново и Варна