Как се отваря салон за красота и каква диплома трябва да имам?

курсове дълголетие

Каква диплома трябва да имам?

За да се отвори такъв салон е нужно да се спазват и изпълнят редица нормативни изисквания. Нужно е да се направи регистрация на помещението за отваряне на салон като обект с обществено предназначение в РЗИ в града, в който се намирате. Нужно е лицата, което ще извършват професионални услуги с клиенти да имат нужната професионална квалификация.

По-долу сме предоставили подробни отговори на най-честите въпроси при откриването на салона за красота.

Нужно е да се направи регистрация на помещението за отваряне на салон като обект с обществено предназначение в РЗИ в града, в който се намирате.

Академия за професионални обучения Дълголетие

Съществуват държавни изисквания за заемане на професиите Козметик, Фризьор и Маникюрист-педикюрист, които са описани в Наредби за придобиване на квалификацията. Съответно те са:

  • Наредба № 9 от 27 август 2018 г. за придобиване на професионална квалификация по професия „Козметик“ за професия „Козметик“, специалност „Козметика“ – 2 степен на професионалната квалификация и специалност „Организация и технология на козметичните услуги“ – 3 степен на професионалната квалификация;
  • Наредба № 56 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ за професия „Маникюрист-педикюрист“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ – 2 степен на професионалната квалификация и специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ – 3 степен на професионалната квалификация;
  • Наредба№ 9 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ за професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“ – 2 степен на професионалната квалификация и специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ – 3 степен на професионалната квалификация.

За работа като професионалист фризьор, маникюрист-педикюрист или козметик се изисква придобита Втора степен на професионалната квалификация, която се доказва с диплома – свидетелство за професионална квалификация.

За управление на салон се изисква Трета степен на професионалната квалификация, която се доказва с диплома – свидетелство за професионална квалификация. Съществува различна практика и мнения на служителите на РЗИ в различните градове, относно нужната степен на професионална квалификация за откриване на салон. На европейски ниво обикновено се изисква 3 степен на професионална квалификация, но на практика това не е наложено изцяло в България. Има тенденция за усилия в тази посока и приравняване на условията за заемане на работа на европейско ниво.

Разликата между 2 и 3 степен е в по-големия хорариум часове и предвидените учебни предмети свързани с умения за управление на салон, успешен бизнес и ценообразуване.

Свидетелство се издава от лицензирани центрове за професионална квалификация на образец от Министерство на образованието и науката:

Как става регистрацията на обект с обществено предназначение?

курсове дълголетие

Нормативна уредба, която касае вписването на обект с обществено предназначение:

  • Чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето
  • Наредба №9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ


Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. Компетентен орган  – Директорът на РЗИ (в града, на чиято територия се намира обекта)
2. Заявител на услугата – Лицата, които са открили обект с обществено предназначение;

Срок за изпълнение на услугата:
14 дни след извършване на проверката.

Нужни документи:
Уведомление по образец – вижте тук образец на Уведомлението

Такси:
За услугата не се дължи такса

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
Безсрочно

Публикации

салоните за красота при икономически спад
Курс масаж
covid-19 хигиена салон за красота