Искам да работя в чужбина. Каква Диплома ми е нужна?

Europass Приложение

Europass Приложение

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение към сертификат (Europass), което удостоверява вашите знания и умения , описани на съответния език.

Europass приложението към сертификат е Европейски паспорт на уменията. Център за професионално обучение Дълголетие, като лицензирана обучителена организация има законово право да издава такъв документ. Всеки курсист завършил курс по Масаж, Козметика, Маникюр, Фризьорство, Перманентен грим може да получи съответното приложение към Дипломата.

• Какво представлява Europass приложението към сертификат?
Europass приложението към сертификат е описание на сертификати за професионално образование и обучение, което предоставя допълнителна информация за характера на обучението по дадена професия във всяка страна. Europass приложението към сертификат съдържа кратко описание на професионалните умения и областите на професионална дейност, благодарение на което предоставя обща информация за придобитите знания, умения и компетенции по съответната професия. Приложението към сертификат предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса. Приложението към сертификат не замества оригиналния сертификат, но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на сертификата от компетентните органи. Europass приложението към сертификат представя съдържанието на сертификатите по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.
• Какво не е?
Europass приложението към сертификат не е:
o заместител на оригиналния сертификат;
o автоматична система за гарантирано признаване.

• Може ли Europass приложението към сертификат да бъде полезно при търсене на работа в страни извън ЕС?
Europass приложението към сертификат помага на трети страни да разберат по-лесно придобитите от притежателите на професионални сертификати компетентности. Това е особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Ако притежавате Свидетелство за професионално обучение или Удостоверение за професионална квалификация, но нямате Europass приложение,  ЦПО Дълголетие може да ви издаде необходимия документ.

Add a comment

Публикации

курс масаж петьо иванов
курс по професионален грим варна 2019