Административни процедури при откриване на Козметичен салон

Център Дълголетие предоставя консултански услуги при откриване на Козметичен салон  относно:
• Документите, които трябва да притежавате за да имате законен бизнес
• Реда, в който трябва да изкарате съответните документи
• Сроковете за издаване на всеки един документ
• Административните такси

01. Регистрация на търговец
02. Регистрация по ЗДДС (чл. 96, ал. 1)
03. Откриване на банкови сметки
04. Данъчна регистрация
05. Регистрация на фискално устройство
06. Договор за наем/НА за собственост на обекта
07.1.Уведомление за инвестиционно намерение
07.2.Решение за необходимост от ОВОС
07.3.Инвестиционно предложение до община
07.4.Решение по ОВОС
08. Регистрация по ЗУО
09. Разрешение на главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“
10. Смяна на предназначението на помещение /не се извършва, когато в НА е посочено, че помещението е с необходимия статут/
11.1.Въвеждане в експлоатация – строежи IV-та и V-та категория
11.2.Въвеждане в експлоатация – строежи II и III категория
12. Вписване регистъра на Български лекарски съюз
13. Лицензия/разрешение на медицинско заведение в което ще се използва йонизиращо лъчение
14. Регистрация по чл. 39 от ЗЛЗ – Удостоверени
15. Разрешение по реда на чл. 46 ЗЛЗ
16. Регистрация на тъканни банки
17. Правилник за устройството, реда и вътрешния ред на клиниката
18. Акредитация на лечебното заведение
19. Договор с фирма за радиологична апаратура и Удостоверение за ползване на радиобиологична апаратура
20. Договор за доставка на храна
21. Договор за доставка на лекарства
22. Договор с охранителна фирма и удостоверение от МВР
23. Везна
24. МПС
25. Договор с НЗОК
26. Паркоместа
27. Регистрация на работно време на стационарен търговски обект

 

Add a comment

Публикации

курс масаж петьо иванов
medi nails работа маникюристи в Австрия
курс по професионален грим варна 2019